Invesco ESG-ETF's

Beleg in ESG-ETF's met Invesco

Bouw met precisie en vertrouwen een duurzame portefeuille op

De afgelopen jaren zijn ETF's een belangrijk onderdeel geworden van ESG-portefeuilles (portefeuilles met aandacht voor ecologische, sociale en governanceaspecten). Door innovatie te combineren met oplettendheid, hebben we ons brede aanbod van ESG-ETF's ontwikkeld om beleggers de mogelijkheid te bieden op het vlak van duurzaam beleggen hun eigen traject te kiezen.

Of uw klanten nu gewoon bepaalde ondernemingen of sectoren willen vermijden, of willen helpen om positieve verandering te bewerkstelligen, ons brede aanbod van ESG-ETF's kan u helpen om een portefeuille samen te stellen waaruit de waarden naar voren komen die uw klanten belangrijk vinden.

Onderzoek van Invesco naar ESG-ETF's

Onderzoek naar ESG-ETF's ESG-ETF's: Wat Europese beleggers willen

We hebben meer dan 5.000 beleggers in heel Europa gevraagd naar hun mening over ESG-beleggingen en ETF's. Daaruit blijkt dat velen zich bewust zijn van de voordelen die ETF's bieden wat betreft de toegang tot duurzame beleggingsmogelijkheden.

Ontdek waarom

Verken ons aanbod van ESG-ETF’s

ESG is geen universele oplossing: er zijn geen twee beleggers met dezelfde wensen en behoeften. Laat ons u helpen de weg te vinden in ons brede aanbod van duurzame ETF's.

Beleggingsrisico's

 • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten.   De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dat kan deels worden veroorzaakt door veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen. Het fonds beoogt te beleggen in effecten van emittenten die hun ESG-blootstelling beter beheren dan hun sectorgenoten. Dat kan gevolgen hebben voor de blootstelling van het fonds aan bepaalde emittenten en ertoe leiden dat het fonds afziet van bepaalde beleggingsmogelijkheden. Het fonds kan anders presteren dan andere fondsen en dus ook slechter presteren dan andere fondsen die niet beleggen in effecten van emittenten op basis van een ESG-rating.

  Een belegging in dit fonds is een verwerving van deelbewijzen in een passief beheerd, indexvolgend fonds in plaats van in de onderliggende activa die eigendom zijn van het fonds. Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van de fondsen zoals beschreven in de juridische documenten. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous sur  https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

ESG Beleggen in ETF's: FAQ

De meeste beleggers kiezen ESG-ETF 's om dezelfde redenen als ze voor een andere ETF kiezen: eenvoud, lage kosten, transparantie, verhandelbaarheid en vaak de efficiënte manier waarop deze fondsen een referentie-index volgen. Hun groeiende populariteit is af te lezen aan de steeds grotere instroom van beleggers. ESG-ETF's waren in 2021 goed voor 50% van alle netto nieuwe activa op de Europese ETF-markt. Elke ESG-ETF van Invesco is gericht op specifieke doelstellingen te bereiken. Daarmee weet u precies wat die doelen zijn en hoe het fonds die zal bereiken. 

Aan dit thema wordt steeds meer aandacht besteed. Sommige studies wijzen op een positief verband tussen de financiële resultaten en de ESG-prestaties van ondernemingen. Bovendien hebben sommige ESG-indexen het onlangs beter gedaan dan hun (niet-ESG-)moederindexen, deels door sectorale vertekeningen die vanzelf voortvloeien uit uitsluitingen, bv. een lagere weging van energie, maar mogelijk ook doordat beleggers een 'premie' toewijzen aan bedrijven die goed met hun ESG-risico's omgaan.

 

Of ESG op zich het rendement nu wel of niet kan aansturen, beleggers kunnen nu ETF's vinden met zowel ESG- als financiële doelstellingen. U kunt kiezen tussen ESG-ETF's die het rendement van hun moederindex beogen (met een aanzienlijke verbetering op ESG-vlak) of ESG-ETF's met een grotere tolerantie qua tracking error (met een veel grotere verbetering op ESG-vlak).   

Het milieu is een van de drie ESG-pijlers en de meeste ESG-ETF's houden dan ook impliciet of expliciet rekening met klimaatoverwegingen in de indexmethodologie. Een aantal van onze Invesco ESG ETF's gaat een stap verder met specifieke klimaatgerelateerde doelstellingen, zoals de Paris-aligned benchmark, het verminderen van de totale koolstofintensiteit en/of het verhogen van de groene inkomsten in de portefeuille. We bieden ook thematische ETF's voor gerichte exposure aan klimaatoplossingen zoals schone energie en zonne-energie. 

Het eenvoudige antwoord is dat elke ETF die fysiek aandelen in een bedrijf aanhoudt, zijn rechten kan uitoefenen. Op één na repliceren onze ESG-ETF 's hun indexen door de aandelen fysiek aan te houden. Voor onze passieve ETF's stemmen we in lijn met de grootste actieve positie van Invesco, of volgens onze ESG-richtsnoeren als er geen actieve positie is. Ons wereldwijde ESG-team en onze beleggingsmanagers voeren een actieve dialoog met bedrijven over belangrijke ESG-kwesties, waaronder veel bedrijven in onze passieve ESG ETF's. 

We helpen beleggers al 35 jaar hun ESG-doelstellingen te integreren en streven waar mogelijk naar integratie van ESG-overwegingen in al onze beleggingsstrategieën. Wij geloven dat engagement één van de meest effectieve manieren is om risico's te beperken, rendement te optimaliseren en een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. We nemen onze verantwoordelijkheid als goede corporate citizen serieus en hebben belangrijke initiatieven van onze branche onderschreven, vooral in de strijd tegen klimaatverandering.

Aangezien ESG wereldwijd blijft groeien, hebben verschillende regio's geprobeerd om wettelijke normen in te voeren. Regelgeving zal een belangrijke factor zijn om ervoor te zorgen dat inspanningen om ESG te integreren een tastbaar effect hebben. Het zal ook helpen bij de standaardisering van meting en rapportage.

De EU heeft een groene taxonomie geïntroduceerd, de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), en recenter nog de Strategie voor duurzame financiering om regels in te voeren voor en structuur te brengen in de manier waarop bedrijven over hun ESG-activiteiten rapporteren.

Met greenwashing wordt bedoeld dat bedrijven een duurzaam imago voorwenden, maar in werkelijkheid onvoldoende tastbare actie ondernemen of zelfs andere bedenkelijke bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn een wereldwijd drankenconcern dat zich verplicht om 100% gerecycled plastic te gebruiken, maar zich geen enkele concrete doelstelling stelt of een fastfashionmerk dat wel duurzame materialen gebruikt, maar bedenkelijke productieprocessen toepast. 

In de beleggingssector kan het gaan om de uitsluiting van voor de hand liggende bedrijven zoals tabaksfabrikanten uit een portefeuille zonder dat een echte ESG-analyse plaatsvindt van de rest van de portefeuille. Naast meer voorlichting moeten meer regelgeving en inspanningen om de metingen en de rapportage te standaardiseren de effecten van greenwashing helpen verminderen. 

Inzichten

 • ETF
  Robotarm%20in%20fabriek
  ETF

  Nasdaq-100 Index: Uitvalsbasis van de grootste vernieuwers

  Door Invesco

  De Nasdaq-100 is een index die de honderd niet-financiële ondernemingen op de Nasdaq met de grootste marktkapitalisatie volgt.

 • Fixed Income
  Invesco%20maandelijkse%20fixed%20income-update
  Fixed Income

  Maandelijkse fixed income-update

  Door Invesco

  Voor de meeste fixed income asset classes keerde in februari het tij, doordat de renteverwachtingen stegen als gevolg van sterkere gegevens. Zie hoe de fixed income asset classes vorige maand presteerden, in welke segmenten beleggers het meest geïnteresseerd waren en wat u volgens ons deze maand in de gaten zou moeten houden.

  7 maart 2023
 • ETF
  Blockchain%20ecosysteem:%20terugblik%20op%202022
  ETF

  Na vriezen komt dooien: de wederopstanding van blockchain na de cryptowinter

  Door Invesco

  Blockchain groeit snel en heeft een moeilijk jaar (2022) achter de rug. We kijken terug naar enkele uitdagingen en vooruit naar sommige belangrijke ontwikkelingen en innovaties in 2023.

  26 februari 2023
 • ETC
  Invesco%20maandelijkse%20goudupdate
  ETC

  Maandelijkse goudupdate

  Door Invesco

  Ontdek wat leidde tot verdere stijgingen van de goudprijs in januari. Zie wat de belangrijkste drivers waren en waarop u volgens ons op de korte termijn zou moeten letten.

  6 februari 2023
 • ETC
  Invesco%20maandelijkse%20goudupdate
  ETC

  Maandelijkse goudupdate

  Door Invesco

  Ontdek wat leidde tot verdere stijgingen van de goudprijs in januari. Zie wat de belangrijkste drivers waren en waarop u volgens ons op de korte termijn zou moeten letten.

  6 februari 2023

Focus op: Thematische ETF's

We leven in een tijdperk van disruptie, waarin alles bliksemsnel lijkt te veranderen. Technologie verandert ons leven en herdefinieert hele sectoren. Ondertussen zullen de klimaatverandering, de dalende geboortecijfers en de vergrijzing de samenleving ingrijpend veranderen.

En dat zijn nog maar enkele van de krachten die momenteel aan het werk zijn in de wereld en die onze manier van leven, de prioriteiten van regeringen en de werking en het welslagen van ondernemingen kunnen veranderen.

Wij bieden een breed scala van ETF's aan die de kansen proberen te benutten die in sommige van die disruptieve thema's te vinden zijn.

success failure

Which of our ETFs would you like to learn more about?

Sign up to discover and receive relevant emails about our ETF offering of over 140 equity, commodity, and fixed income products across a range of strategies.

Which of our ETFs would you like to learn more about?

When you interact with us, we may collect information about you which constitutes personal data under applicable laws and regulations. Our privacy notice explains how we use and protect your personal data.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Waarom Invesco voor ESG-ETF's?

Onze ESG-benadering is opgebouwd rond de behoeften van onze klanten. De meeste beleggers kiezen ESG-ETF 's om dezelfde redenen als ze voor een andere ETF kiezen: eenvoud, lage kosten, transparantie, verhandelbaarheid en vaak de efficiënte manier waarop deze fondsen een referentie-index volgen.

Al onze ESG-ETF's zijn erop gericht specifieke doelstellingen te bereiken en onze klanten weten precies wat die doelen zijn en hoe het fonds die wil bereiken.

Voetnoten

 • 1 Bron: Bloomberg per 31 december 2022, In Europa geregistreerde ETF’s.

  Invesco per 31 december 2021.

Belangrijke informatie

 • Gegevens per 30 juni 2021, juni tenzij anders vermeld.

  Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta en wisselkoers fluctuaties. Neem contact op met ons als u nog vragen hebt.

  Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij naar de specifieke essentiële-informatiedocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de jaar- of halfjaarverslagen, het prospectus en de samenstellende documenten van de aandelenklasse, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een overzicht van investeerders rechten is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.

  Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde vermogenscategorie, een bepaald effect of een bepaalde strategie te kopen of te verkopen. De verstrekte informatie is alleen voor illustratieve doeleinden, er mag niet op worden vertrouwd als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Dit document mag niet worden beschouwd als financieel advies. Personen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van het fonds moeten zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of domicilie; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen. Alle berekeningen en grafieken die hierin worden uiteengezet, zijn slechts indicatief, maak bepaalde aannames en er wordt geen garantie gegeven dat toekomstige prestaties of resultaten zullen de informatie hierin weergeven. Voor details over vergoedingen en andere kosten, raadpleeg het prospectus, de KIID en het supplement van elk product.

  Deelnemingsrechten/aandelen in icbe-ETF's die werden aangekocht op de secundaire markt, kunnen doorgaans niet direct worden terugverkocht aan de icbe-ETF. Beleggers dienen voor de aan- en verkoop van deelnemingsrechten/aandelen op een secundaire markt een beroep te doen op een tussenpersoon (zoals een makelaar) en kunnen daarvoor vergoedingen verschuldigd zijn. Bovendien is het mogelijk dat beleggers bij de aankoop van deelnemingsrechten/aandelen meer betalen dan de actuele netto-inventariswaarde en bij de verkoop ervan minder ontvangen dan de actuele netto-inventariswaarde.

  Wanneer individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden, kunnen ze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.

  Duitse beleggers kunnen de aanbiedingsdocumenten kosteloos op papier of in elektronische vorm verkrijgen bij de emittent of bij de Duitse informatieagent (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland).

  In Israel, the contents of this document are restricted to Qualified Clients (pursuant to the First Schedule to the Israeli Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 1995) only and are not intended for retail or private investors who are not Qualified Clients.

  De publicatie van het supplement in Italië houdt geen oordeel in van CONSOB op een investering in een product. De lijst van in Italië genoteerde producten en de aanbiedingsdocumenten en het supplement van elk product zijn te vinden: (i) op etf.invesco.com (samen met het gecontroleerde jaarverslag en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen); en (ii) op de website van de Italiaanse beurs borsaitaliana.it. 

  De vertegenwoordiger voor de subfondsen van Invesco Markets plc en Invesco Markets II plc in Zwitserland en betaalkantoor voor de subfondsen op al deze platforms is BNP Paribas Securities Services, Parijs, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Zwitserland. De aanbiedingsdocumenten, de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de relevante vertegenwoordiger in Zwitserland. De ETF's zijn gevestigd in Ierland.

  In Zwitserland zijn de Fondsen niet geregistreerd voor distributie bij de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor financiële markten ("FINMA"). Het aanbod van ETF's noch dit document is en zal worden aangemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Dit document zal ook niet worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 

  De ETF's mogen in België slechts worden aangeboden aan maximaal 149 beleggers of aan beleggers die minimaal € 250.000 beleggen of aan professionele of institutionele beleggers, conform artikel 5 van de wet van 3 augustus 2012. Dit document mag in België enkel worden verspreid onder die beleggers voor gebruik door hen persoonlijk en uitsluitend in het kader van dit ETF-aanbod. Bijgevolg mag dit document niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden doorgegeven aan andere beleggers in België.