ESG-beleggingen bij Invesco

ESG-beleggingen: Wat u moet weten

Wat zijn 'Artikel 8-fondsen'? Hoe wordt koolstofneutraliteit (of 'net zero') gedefinieerd? Waarom moeten bedrijven zich afstemmen op het Klimaatakkoord van Parijs? In het kader van onze benadering om ESG vanuit alle oogpunten te bekijken, kan onze woordenlijst een belangrijke bron van informatie zijn voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een duurzamere toekomst.

ESG bij Invesco

Van net zero tot nettowinst en alle andere factoren van ESG-beleggen. Voor ons tellen alle cijfers. De cijfers die belangrijk zijn voor u, zijn ook belangrijk voor ons.

Beleggen gaat tegenwoordig verder dan louter financieel rendement, en de manier waarop wij waarde aanvoelen en bieden, verandert voortdurend.

Bij Invesco begeleiden wij u door het ESG-landschap en helpen wij u uw duurzamebeleggingsdoelstellingen te verwezenlijken.

Waarom verantwoord beleggen?

Verantwoord beleggen gaat over ‘het juiste doen’, over duurzaamheid stimuleren en over bijdragen aan  verandering.

Energie: De toekomst is schoon
Energie: De toekomst is schoon

Vertaling

Energie: de toekomst is schoon

Deze marketingcommunicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele beleggers. Ze is niet bedoeld voor gebruik door particulieren. Gelieve ze niet verder te verspreiden.

Regeringen wereldwijd, ook van grote economieën zoals de VS en China, leggen ambitieuze doelstellingen vast om hun koolstofuitstoot te verminderen en de transitie naar een koolstofneutrale economie te maken. Aan de basis van veel van die doelstellingen ligt het klimaatakkoord van Parijs van 2015 en de doelstelling die daarin wordt beschreven om de opwarming van de aarde te beperken.

De stijging van de gemiddelde temperatuur in de wereld beperken tot minder dan 2 °C boven het niveau van voor de Industriële Revolutie.

Maar die transitie is een titanenwerk waarvoor enorme veranderingen in de infrastructuur en de regelgeving nodig zijn. Het goede nieuws is dat de kosten van schone energie de voorbije tien jaar fors zijn gedaald.

  • -82% Zonnepanelen¹
  •  39% Onshorewind¹
  • -29% Offshorewind¹

Het zal nog steeds in de eerste plaats de privésector zijn die in die technologieën moet investeren, en er zijn heel wat domeinen in ontwikkeling waar investeerders mogelijk rendement kunnen behalen.

1,8 biljoen USD geïnvesteerd in hernieuwbare energie tussen 2013 en 2018².

We beginnen bij energieopslag. Wanneer de wind gaat liggen en de zon ondergaat, is het voor de bevoorradingszekerheid van essentieel belang dat schone energie kan worden opgeslagen. In 2021 werd de krachtcentrale van Moss Landing in Californië, die in 1950 werd gebouwd, omgevormd tot de grootste batterij ter wereld, een stroomopslagsysteem dat elektriciteit het net in pompt wanneer er elders geen stroom wordt geproduceerd. Andere landen volgen nu dat voorbeeld.

964 miljard USD verwachte investeringen in wereldwijde energieopslag tussen 2020 en 2050³.

Maar ook met batterijen zijn er problemen. Lithium is een eindige natuurlijke grondstof en de ontginning ervan is een energie-intensief proces dat ook schadelijk is voor het milieu, omdat er water en chemicaliën worden gebruikt en de biodiversiteit wordt aangetast. Lithium is recycleerbaar, maar ook dat is niet eenvoudig. Daarom wordt er op dat vlak in sommige landen een recyclagebeleid uitgestippeld en wordt onderzoek gestimuleerd.

De zwaartekracht kan ook worden gebruikt om energie op te slaan en vrij te geven, van traditionele methodes zoals pompaccumulatiecentrales tot radicalere oplossingen waarbij enorme blokken van meerdere tonnen door kranen worden opgetild en neergelaten. Innovatoren maken dat segment rijp voor potentiële investeringen.

Er zijn sectoren waarin het gebruik van schone energie en grote batterijen misschien niet zo praktisch is, zoals de zware industrie en de transportsector.

Daar kan waterstof een oplossing bieden, maar de productie daarvan steunt nog altijd overwegend op fossiele brandstoffen. Maar ze kan ook op andere manieren worden gemaakt, door elektrolyse bijvoorbeeld, en als daarbij dan hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt, wordt het zo wel 'groene waterstof'. Met de groei van hernieuwbare energie wordt die optie steeds realistischer.

165 miljard USD verwachte Europese investeringen in groene waterstof tegen 2030⁴.

Waar onze energie in de toekomst ook vandaan komt, het elektriciteitsnet zal moeten worden gemoderniseerd om knelpunten in de energievoorziening te voorkomen naarmate de bevolking en de vraag toenemen. Maar wat als al die netten op hun beurt ook allemaal met elkaar verbonden zouden zijn in een soort 'wereldwijd stroomnet'? Landen die een energieoverschot hebben uit hernieuwbare bronnen kunnen die overtollige stroom dan exporteren naar andere landen, en daar zitten misschien grote kansen voor ontwikkelingslanden.

14 biljoen USD verwachte investeringen in wereldwijd net tussen 2020 en 2050⁵.

Wat we ook doen om onze koolstofuitstoot te verminderen, we zullen nog decennialang elk jaar miljoenen tonnen koolstof uitstoten in de atmosfeer. Daarom is ook koolstofafvang belangrijk om de klimaatverandering te kunnen tegengaan.

Afvanginstallaties zuigen lucht aan uit de atmosfeer, halen er de kooldioxide uit en stoten de gefilterde lucht weer uit. Op die manier doen zij wat planten ook doen, maar dan veel sneller. Alleen verbruikt dat proces heel veel energie en moet er dus veel hernieuwbare energie worden verbruikt om het proces echt 'koolstofvrij' te maken. De grote wedren zit hem in de zoektocht naar een oplossing om die koolstof op te slaan of te gebruiken zonder de planeet schade te berokkenen.

40 miljoen ton koolstofdioxide kan er momenteel per jaar worden afgevangen⁶.

Een Zwitsers bedrijfje heeft een technologie ontwikkeld waarmee koolstofdioxide uit de lucht kan worden gehaald en ondergronds kan worden opgeslagen dankzij een mineralisatieproces dat in IJsland werd ontwikkeld. Het komt er in wezen op neer dat de koolstof wordt omgezet in steen en op die manier duizenden jaren stabiel kan blijven.

Niemand weet welke technologieën de nieuwe normen voor schone energieproductie zullen worden. Maar wat we wel weten, is dat de sector een enorm groeipotentieel heeft en dat er voor investeerders en beleggers heel wat kansen zullen ontstaan.

Wij kijken reikhalzend uit naar die nieuwe mogelijkheden en staan u heel graag bij op die reis naar net zero.

¹ Bron: IRENA, 2019. Besproken periode: 2010-2019.

² Bron: IRENA, Global landscape of renewable energy finance 2020.

³ Bloomberg NEF, 14 december 2020.

⁴ Bron: IHS Markit, 4 juni 2021.

⁵ Bron: Bloomberg NEF, Power Grid Long-Term Outlook 2021.

⁶ Bron: IEA, CCUS in clean energy transitions.

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen.

Belangrijke informatie

Deze marketingcommunicatie is uitsluitend bestemd voor professionele klanten en financieel adviseurs op het Europese vasteland zoals hierna gedefinieerd, gekwalificeerde klanten/gesofistikeerde beleggers in Israël en professionele klanten in Dubai, in Ierland, op het eiland Man, op Jersey, in Guernsey en in het Verenigd Koninkrijk. Het is niet bestemd voor en mag niet worden verdeeld aan of er mag niet op worden vertrouwd door het publiek. Door dit materiaal te aanvaarden, stemt u ermee in met ons te communiceren in het Engels, tenzij u ons andere informatie verstrekt.

Dit is marketingmateriaal en is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde vermogenscategorie, een bepaald effect of een bepaalde strategie te kopen of te verkopen. Wettelijke vereisten inzake onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën of een verbod tot handel vóór publicatie zijn bijgevolg niet van toepassing.

Indien personen of de onderneming een opinie hebben uitgedrukt, zijn die gebaseerd op de actuele marktsituatie, kunnen die verschillen van de opinie van andere beleggingsdeskundigen en kunnen die veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor de verspreiding van deze communicatie wordt het Europese vasteland gedefinieerd als Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Kosovo, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Roemenië, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, dat onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg; Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Zwitserland; Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, UK. Vergunning verleend door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority; Invesco Asset Management Deutschland GmbH,

Israël: Dit document mag niet worden gereproduceerd of gebruikt voor andere doeleinden, noch worden verstrekt aan andere personen dan de personen naar wie een exemplaar is gestuurd. Niets in dit document mag worden beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsmarketing zoals gedefinieerd in de Israëlische wet van 1995 op beleggingsadvies, beleggingsmarketing en portefeuillebeheer (de “Investment Advice Law”). Investeerders worden aangemoedigd om deskundig beleggingsadvies in te winnen bij een plaatselijk gelicentieerde beleggingsadviseur voordat u een belegging doet. Invesco Ltd noch zijn dochterondernemingen hebben een licentie onder de wet op het beleggingsadvies en beschikt niet over de verzekeringen die vereist zijn voor een licentiehouder in die zin.

De klimaatverandering: De toekomst van beleggingen schuilt in schone energie

De decarbonisering van de energieproductie leidt tot grootse ideeën en innovatieve oplossingen voor de toekomst.

95% van de markt onverenigbaar met ESG-doelstellingen

Hoewel de wereld door het huidige wereldwijde overheidsbeleid op weg is naar een temperatuurstijging van 3 °C tegen 21001, vinden heel wat beleggers dat onvoldoende voor hun ESG-beleggingsdoelstellingen. Veel ESG-beleggers stemmen hun beleggingen liever af op een beperking van de stijging tot 1,5°C. Maar dan zou dan weer betekenen dat hun belegbare universum tot 5% wordt teruggebracht. Moet wie verantwoord wil beleggen, aanvaarden dat beleggen in een breder scala van beleggingen niet mogelijk is, of zal wie daar niet aan voldoet, steeds meer onder druk komen te staan?

95% van de markt onverenigbaar met ESG-doelstellingen
Invesco - 95% van de markt onverenigbaar met ESG-doelstellingen

Beleggen in ESG: FAQ

Er wordt duidelijk vooruitgang geboekt in het ecologische, sociale en governancedomein (ESG). ESG is overal, in de dagelijkse gesprekken met fondsenbeheerders over hun beleggingsproces; in de dialoog met de kleinste en grootste bedrijven in de wereld; en in het gamma Europese fondsen van Invesco met ESG-kenmerken, stuk voor stuk in de context van de reële toezeggingen en de blijken van de financiële slagkracht in de marge van COP26. In de aanloop naar COP27 wordt verwacht dat het ecologische facet van het ESG-domein aan kracht zal winnen. Belangrijke klimaatgerelateerde thema's komen steeds vaker aan bod in de transcripties van ondernemingen, onder meer op het vlak van biodiversiteit, biobrandstof, koolstofafvang, koolstofcompensatie, decarbonisering, koolstofneutraliteit, elektrische voertuigen, de green deal en de taxonomie van de EU.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er ook op sociaal en governancevlak nog heel wat werk voor de boeg is. Uit dezelfde analyse van transcripties van ondernemingen blijkt de toenemende belangstelling voor thema's zoals welzijn van de werknemers en digitale belasting. Dat staat tegen een achtergrond van een groeiend volume aan wereldwijd beheerd vermogen in ESG-producten en de lancering van steeds meer duurzame fondsen over de hele wereld.

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zullen landen, bedrijven en consumenten actie moeten ondernemen om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Om de omschakeling van een koolstofintensieve economie te kunnen maken, zullen zowel de publieke als de privésector zwaar moeten investeren in innovatieve technologie en groene infrastructuur. Ondertussen kan elke vertraging in de transitie naar 'net zero' de klimaatcrisis nog erger maken en risico's inhouden voor portefeuilles en activa. Beleggingsportefeuilles en assetallocaties zullen steeds meer de realiteit van de transitie naar een koolstofneutrale wereld weerspiegelen. Aandeelhouders kijken ook steeds meer naar deugdelijk bestuur en een gezond sociaal beleid.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB, of SRI voor socially responsible investing) is één aspect van bewust beleggen en omvat elke beleggingsstrategie die financieel rendement en sociaal en/of ecologisch goed tegenover elkaar afweegt om sociale verandering tot stand te brengen.

Hoewel veel erop wijst dat fondsen met aandacht voor ESG goed presteren, zijn er toch enkele factoren om rekening mee te houden. We hebben het dan onder meer over de strategie die de portefeuille volgt, de allocatie ervan en de manier waarop de effecten in de portefeuille worden geselecteerd, met name op basis van hun ESG-score. In 'Duurzaam beleggen: de grootste mythes ontkracht' gaan we dieper in op de meerprestaties van ESG.

Een pasklare benadering om ESG te meten, bestaat er niet, en dat maakt standaardisering bijzonder moeilijk. Beleggers kunnen ESG-fondsen namelijk niet makkelijk met elkaar vergelijken. Er zijn weliswaar verschillende agentschappen die elk een verschillend aantal ondernemingen analyseren, maar elk agentschap gebruikt daarbij een andere ESG-ratingschaal.

In ‘More than numbers: Meaningful measuring and reporting in an ESG landscape' gaan we dieper in op de complexiteit en mogelijke oplossingen. Standaardisering is absoluut noodzakelijk, maar het is ook belangrijk om de verschillende maatstaven te definiëren. We moeten een onderscheid maken tussen ESG-implementatie en ESG-impact, en ook tussen de ESG-scores op fonds- en entiteitsniveau.

Fondsen indelen op basis van het specifieke ESG-domein waarop elk fonds zich richt, is één mogelijkheid om beleggers de mogelijkheid te bieden hun beslissingen af te stemmen op hun niet-financiële doelstellingen, of op hun wens om 'goed te doen'. Er zijn drie hoofdbestanddelen:

  • Doelstelling: wat zijn de ESG-doelstellingen van het fonds?
  • Beleggingsproces: hoe wil het die doelen bereiken?
  • Resultaat (gericht op meting en rapportage): hoe goed heeft het gepresteerd, wat was de drawdown en hoe riskant was het?

Aangezien ESG wereldwijd blijft groeien, hebben verschillende regio's inspanningen gedaan om wettelijke normen in te voeren. Regelgeving wordt belangrijk om te maken dat inspanningen om ESG te integreren ook een tastbaar effect hebben. Ze zal ook bijdragen tot de standaardisering van meting en rapportage.

De EU heeft een groene taxonomie geïntroduceerd, de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), en recenter nog de strategie voor duurzame financiering om regels en structuur in te voeren in de manier waarop bedrijven verslag uitbrengen over hun ESG-activiteiten. Meer daarover leest u in onze A-Z-gids.

Met greenwashing bedoelen we bedrijven die zich een duurzaam imago aanmeten, maar in werkelijkheid onvoldoende tastbare actie ondernemen op dat vlak, of er zelfs andere bedenkelijke praktijken op nahouden. Denken we maar aan een wereldwijd drankenconcern dat zich ertoe verbindt 100% gerecycleerd plastic te gebruiken, maar geen enkele concrete doelstelling vooropstelt, of een fastfashionmerk dat wel duurzame materialen gebruikt, maar ondertussen bedenkelijke productieprocessen implementeert.

In de beleggingssector kan het gaan om de uitsluiting van voor de hand liggende bedrijven zoals tabaksfabrikanten uit een portefeuille zonder echter een echte ESG-analyse te maken van de rest van de portefeuille. Meer regelgeving en inspanningen om de metingen en de rapportage te standaardiseren moeten de effecten van greenwashing helpen te verminderen, zeker als we mensen daarnaast ook beter gaan informeren. Onze ESG@Invesco-reeks bevat een heleboel waardevolle informatie en discussies over het belang van een zinvolle ESG-implementatie. Een belangrijk onderdeel daarvan is de net-zero-implementatie, met onder meer decarbonisering, de evaluatie op bedrijfsniveau van de afstemming op groene doelstellingen en verder engagement om de koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Door de toenemende bezorgdheid over de klimaatverandering wordt dat thema vaak als het belangrijkste ESG-thema beschouwd. Klimaatgegevens spelen nu al een belangrijke rol in beleggingsstrategieën en in de beslissingen van beleggers, waardoor de praktijken en de informatieverstrekking van ondernemingen steeds vaker met argusogen worden gevolgd. Wereldwijde initiatieven zoals het klimaatakkoord van Parijs, de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures en COP26 hebben tot doel de klimaatverandering op overheids- en institutioneel niveau aan te pakken om zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius boven het niveau van voor de Industriële Revolutie.

In de beleggingssector geven de beginselen voor verantwoord beleggen de ondertekenaars ervan zes basisprincipes om ESG te helpen begrijpen en te integreren in hun beleggingsbeslissingen. Zij achten informatie en onderricht essentieel, en daar bestaan een aantal middelen voor. De doelstellingen omvatten het gebruik van analyse als tool om klimaatvriendelijke beleggingsstrategieën te ontwikkelen. Dat kan gaan van beleggingen in domeinen die specifiek inzetten op de strijd tegen de klimaatverandering, zoals hernieuwbare energie, tot beleggingen in bedrijven die duurzame praktijken hanteren, zoals een betere energie-efficiëntie.

Dankzij onze ruim dertig jaar ervaring met verantwoord beleggen maakt ons ESG-engagement een belangrijk onderdeel uit van onze ambities als vermogensbeheerder. Het is belangrijk voor onze klanten, en dus is het belangrijk voor ons. Onze fondsenbeheerders integreren ESG-praktijken in hun beleggingsprocessen door hun aanpak specifiek aan te passen voor elke vermogenscategorie en door samen te werken met de ondernemingen waarin ze beleggen.

Wij hebben ook heel wat middelen geïnvesteerd om een speciale ESG-score- en analysetool te ontwikkelen. ESGintel verstrekt inzichten in ecologische, sociale en governancefactoren (ESG), metriek, gegevens en de richting die veranderingen moeten uitgaan.

Op bedrijfsniveau hebben wij ons aangesloten bij het Net Zero Asset Managers Initiative; Climate Action 100+; de VN-principes voor duurzame beleggingen, hebben we beloofd om tegen 2023 ESG te integreren in al onze beleggingen, en nog veel meer.

Wij begrijpen dat ESG-beleggen een methode is en geen einddoel. ESG zal altijd blijven evolueren en wij zijn vastbesloten om onze aanpak voortdurend te herzien en verder te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over ESG?

Vraag uw financieel adviseur hoe ESG u kan helpen om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Meer informatie over ESG bij Invesco.*

*Engelse website

Beleggingsrisico's

  • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen.

Belangrijke informatie

  • Indien personen of de onderneming een opinie hebben uitgedrukt, zijn die gebaseerd op de actuele marktsituatie, kunnen die verschillen van de opinie van andere beleggingsdeskundigen en kunnen die veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.