Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

Blockchain en digitale activa: beleg in nieuwe mogelijkheden

Benut de mogelijkheden van blockchain dankzij het grootste blockchain-ETF van Europa*

Wat is blockchain?

Een 'blockchain' is niets anders dan een elektronisch grootboek van alle transacties en saldo's in een bepaald systeem. De technologie maakt het mogelijk op een efficiënte manier een register bij te houden van de overdracht van valuta's, activa of informatie tussen meerdere partijen. Die verzameling van gegevens kan worden gecontroleerd door alle leden op de blockchain en vormt de enige, onveranderlijke en ware versie, waardoor er geen centrale autoriteit meer nodig is die de gegevens moet samenvoegen. 

Na vriezen komt dooien: de wederopbloei van blockchain na de cryptowinter

2022 was een moeilijk jaar voor het blockchain-ecosysteem. Grote cryptovaluta zijn in waarde gedaald en tal van marktspelers zijn failliet gegaan. Ondanks die tegenslagen wordt er naarstig voortgebouwd op de blockchain, blijven sommige onderdelen van het ecosysteem stabiel en blijkt uit enquêtes dat investeerders nog steeds interesse vertonen in digitale activa.

Wat staat ons in 2023 te wachten? Onze webinar

Hoe belegt u in blockchain?

 

Benut de mogelijkheden van blockchain met Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF.

Beleggingsrisico's

 • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten.

  De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dat kan deels worden veroorzaakt door veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

  Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven.

  Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds.

  De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent, en de algemene en regionale economische en marktsituatie. Daardoor kan het fonds in waarde schommelen.

  An investment in this fund is an acquisition of units in a passively managed, index tracking fund rather than in the underlying assets owned by the fund. De kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Raadpleeg de juridische documenten als u nog vragen hebt over de kosten.

success failure

Meld u aan voor onze blockchain- en crypto-nieuwsbrief

Onze experts houden u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends rond blockchain-technologie en cryptocurrency-onderwerpen.

Meld u aan voor onze blockchain- en crypto-nieuwsbrief

Wanneer u met ons communiceert, kunnen we informatie over u verzamelen die persoonlijke gegevens vormen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Podcast Behind the Hype:

In onze podcastreeks 'Behind the Hype' gaan we dieper in op actuele thema's en krijgen beleggers een genuanceerder beeld en een zinvol gesprek te horen.

Luister

Veelgestelde vragen over de blockchain

Blockchain is een innovatieve technologie die is ontwikkeld om de overdracht van waarde en activa te beheren. Een 'blockchain' is niets anders dan een grootboek, of een integraal register, van alle transacties en saldo's in een bepaald systeem. De blockchain wordt gebruikt om alle details van alle transacties in verband met een specifiek actief te registreren en op te slaan. De transacties hoeven niet financieel van aard te zijn en het actief kan betrekking hebben op fysieke activa, contracten, gegevens of andere informatie.

 1. Iemand vraagt een transactie aan fysieke activa, cryptomunten, medische gegevens, een juridisch contract of andere informatie
 2. De aangevraagde transactie wordt uitgezonden naar alle deelnemers ('knooppunten' of 'nodes')
 3. Het netwerk van knooppunten valideert de transactie op basis van bekende algoritmen
 4. Na verificatie wordt de transactie gecombineerd met andere transacties tot een nieuw gegevensblok
 5. Het nieuwe blok wordt toegevoegd aan de bestaande blockchain en is permanent en onveranderlijk
 6. De transactie is voltooid

Blockchain is een onveranderlijke database waarmee gegevens kunnen worden geregistreerd en verdeeld over talloze computers wereldwijd. Dat heeft een aantal voordelen qua decentralisatie, veiligheid en transparantie in vergelijking met traditionele methodes om transacties te doen en informatie te delen. Een cryptografisch element verzekert dat elke deelnemer dezelfde gedeelde gegevens ziet. Dat moet het vertrouwen tussen de deelnemers vergroten, terwijl niemand echt de autoriteit heeft.

Publieke (open) blockchains zijn open en gedecentraliseerd, zodat iedereen kan deelnemen aan de werking van de blockchain. Dat is het meest gebruikte model bij cryptomunten. Privéblockchains (gesloten blockchains) hebben daarentegen een geautoriseerde en geverifieerde lijst van deelnemers die mogen interageren met de blockchain. Die lijst wordt gecontroleerd door een centrale partij. Ondernemingen kunnen een privéblockchain gebruiken om bedrijfsprocessen te verbeteren en interne activa, transacties of auditsporen te beheren.

Voetnoten

 • *Bron: Invesco, 31 december 2022.

Belangrijke informatie

 • "Deze marketingmededeling bevat informatie die uitsluitend bedoeld is voor discussiedoeleinden, en is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers in België en Nederland. Marketingmateriaal mag in andere rechtsgebieden alleen worden verspreid in overeenstemming met de regels voor onderhandse plaatsing en de lokale regelgeving. Beleggers dienen de juridische documenten te lezen alvorens te beleggen. Gegevens per 1 december 2021 tenzij anders vermeld. Door dit materiaal te aanvaarden, stemt u ermee in om met ons in het Engels te communiceren, tenzij u ons anders informeert. Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij u naar de aandelenklasse-specifieke Essentiële Beleggersinformatiedocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de Jaarverslagen of Tussentijdse Verslagen, het Prospectus, en de samenstellende documenten, beschikbaar op invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als een aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of te verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als een verbod om te handelen vóór publicatie. Dit document mag niet worden beschouwd als financieel advies. Personen die geïnteresseerd zijn in de verwerving van het fonds dienen zich te informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of woonplaats; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen. Alle hierin opgenomen berekeningen en grafieken zijn slechts indicatief, maken gebruik van bepaalde veronderstellingen en er wordt geen garantie gegeven dat toekomstige prestaties of resultaten de hierin opgenomen informatie zullen weerspiegelen. Voor details over vergoedingen en andere kosten wordt verwezen naar het prospectus, het KIID/KID en het supplement van elk product. Deelbewijzen/aandelen van ICBE's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen gewoonlijk niet rechtstreeks aan de ICBE's worden terugverkocht. Beleggers moeten deelbewijzen/aandelen op een secundaire markt kopen en verkopen met de hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen daarvoor kosten aangerekend krijgen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de huidige netto-inventariswaarde bij de aankoop van deelbewijzen / aandelen en minder ontvangen dan de huidige netto-inventariswaarde bij de verkoop ervan. Het fonds wordt niet gesponsord, gepromoot, verkocht of op enige andere wijze ondersteund door Solactive AG, noch biedt Solactive AG enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of verzekering met betrekking tot de resultaten van het gebruik van de index en/of het indexmerk of de indexprijs op enig moment of in enig ander opzicht. De index wordt berekend en gepubliceerd door Solactive AG. Voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid wordt verwezen naar het huidige prospectus. Het aanbod van ETF's is niet en zal niet worden aangemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten/Autorité des Services et Marchés Financiers, noch is dit document goedgekeurd, noch zal het worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De ETF's mogen in België alleen worden aangeboden aan maximaal 149 beleggers of aan beleggers die minimaal € 250.000 beleggen of aan professionele of institutionele beleggers, met een beroep op artikel 5 van de wet van 3 augustus 2012. Dit document mag in België alleen worden verspreid onder deze beleggers voor hun persoonlijk gebruik en uitsluitend ten behoeve van dit aanbod van ETF's. Bijgevolg mag dit document voor geen enkel ander doel worden gebruikt, noch worden doorgegeven aan enige andere belegger in België. 

  De ETF's zijn in Ierland gedomicilieerd. Dit is meegedeeld door Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH. © 2021 Invesco. Alle rechten voorbehouden.

   

Belangrijke informatie

 • Deze marketingcommunicatie bevat informatie die uitsluitend bestemd is voor discussiedoeleinden en exclusief bedoeld is voor professionele beleggers in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, gekwalificeerde klanten/geavanceerde beleggers in Israël.

  Marketingmateriaal mag alleen: worden gedistribueerd in andere rechtsgebieden in overeenstemming met onderhandse plaatsing regels en lokale voorschriften.

  Beleggers dienen de juridische documenten te lezen vóór ze beleggen.

  Gegevens per 31 december 2022, tenzij anders vermeld.

  Door dit materiaal te aanvaarden, stemt u ermee in met ons te communiceren in het Engels, tenzij u ons andere informatie verstrekt.

  Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij naar de specifieke essentiële-informatiedocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de jaar- of halfjaarverslagen, het prospectus en de samenstellende documenten van de aandelenklasse, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een overzicht van investeerders rechten is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.

  Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde vermogenscategorie, een bepaald effect of een bepaalde strategie te kopen of te verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van investeringen/aanbevelingen voor beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Dit document mag niet worden beschouwd als financieel advies. Personen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van het fonds moeten zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of domicilie; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen.

  Alle berekeningen en grafieken die hierin worden uiteengezet, zijn slechts indicatief, maak bepaalde aannames en er wordt geen garantie gegeven dat toekomstige prestaties of resultaten zullen de informatie hierin weergeven.

  Voor meer details over vergoedingen en andere kosten verwijzen we u naar het prospectus, het EID/de EBI en het supplement van elk product. Participaties / aandelen van UCITS ETF's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen niet: meestal direct terugverkocht aan UCITS ETF. Beleggers moeten kopen en verkopen eenheden / aandelen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) en kan hiervoor kosten in rekening brengen. Bovendien, investeerders kan bij aankoop van participaties/aandelen meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde en kunnen bij verkoop minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde.

  Het fonds wordt op geen enkele wijze gesponsord, gepromoot, verkocht of gesteund door Solactive AG en Solactive AG geeft geen garanties of waarborgen, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de resultaten van het gebruik van de index en/of het handelsmerk van de index of de indexkoers op enig ogenblik of op enige andere wijze. De index wordt berekend en gepubliceerd door Solactive AG.

  Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.

  Het aanbod van ETF's noch dit document is en zal worden aangemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Dit document zal ook niet worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De ETF's mogen in België slechts worden aangeboden aan maximaal 149 beleggers of aan beleggers die minimaal € 250.000 beleggen of aan professionele of institutionele beleggers, conform artikel 5 van de wet van 3 augustus 2012. Dit document mag in België enkel worden verspreid onder die beleggers voor gebruik door hen persoonlijk en uitsluitend in het kader van dit ETF-aanbod. Bijgevolg mag dit document niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden doorgegeven aan andere beleggers in België.

  Duitse beleggers kunnen de aanbiedingsdocumenten kosteloos op papier of in elektronische vorm verkrijgen bij de emittent of bij de Duitse informatieagent (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland).

  Er is geen actie ondernomen of zal worden ondernomen in Israël die dit zou toestaan een openbare aanbieding van het Fonds of verspreiding van dit document aan de publiek in Israël. Dit Fonds is niet goedgekeurd door Israel Securities Autoriteit (de ISA). Dienovereenkomstig zal het Fonds in Israël alleen worden verkocht aan een belegger van het type vermeld in het Eerste Schema bij de Israëlische effecten Law, 1968, die schriftelijk heeft bevestigd dat het binnen een van de categorieën die daarin worden vermeld (vergezeld van externe bevestiging waarin: dit vereist is volgens de ISA-richtlijnen), dat het zich bewust is van de implicaties om als een dergelijke investeerder te worden beschouwd en daarmee instemt, en verder: dat het Fonds voor eigen rekening wordt aangekocht en niet voor de doel van wederverkoop of distributie. Dit document mag niet worden gereproduceerd of voor enig ander doel worden gebruikt, noch aan een andere persoon worden verstrekt dan degenen aan wie kopieën zijn verzonden. Niets in dit document moet worden beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsmarketing als: gedefinieerd in de Regeling Beleggingsadvies, Beleggingsmarketing en Wet op portefeuillebeheer, 1995 (“de Wet op Beleggingsadvies”). Investeerders worden aangemoedigd om deskundig beleggingsadvies in te winnen bij een plaatselijk gelicentieerde beleggingsadviseur voordat u een belegging doet. Invesco Ltd noch zijn dochterondernemingen hebben een licentie onder de wet op het beleggingsadvies en beschikt niet over de verzekeringen die vereist zijn voor een licentiehouder in die zin. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om andere effecten of fondseenheden te kopen dan het hierbij aangeboden fonds, het vormt evenmin een aanbod om te verkopen of een uitnodiging tot een aanbod om te kopen van een persoon of personen in een staat of ander rechtsgebied waarin: een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn, of waarbij de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek niet gekwalificeerd is om dit te doen, of aan een persoon of personen aan wie het onwettig is om een ​​dergelijk aanbod of verzoek te doen.

  De publicatie van het supplement in Italië houdt geen oordeel in van CONSOB op een investering in een product. De lijst van in Italië genoteerde producten en de aanbiedingsdocumenten en het supplement van elk product zijn te vinden: (i) op etf.invesco.com (samen met het gecontroleerde jaarverslag en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen); en (ii) op de website van de Italiaanse beurs borsaitaliana.it.

  De vertegenwoordiger en betaalagent voor de compartimenten van Invesco Markets plc en Invesco Markets II plc in Zwitserland is BNP Paribas Securities Services, Parijs, succursale de Zürich, Selnaustrasse The Prospectus, the Key Information Document, the Articles of Incorporation of the Company and the annual and semi-annual reports are available free of charge from the Representative in Switzerland. De ETF's zijn gevestigd in Ierland.

  Dit document is medegedeeld door Invesco Investment Management Limited, begane grond, Cumberland Place 2, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, Verenigd Koninkrijk, en Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Zwitserland. 

  EMEA 2688262