Artikel

De metaverse: het nieuwe wereldwijde web of het volgende wilde westen?

De metaverse: het nieuwe wereldwijde web of het volgende wilde westen?
Schaalgrootte, complexiteit en risico

Zelfs in een tijdperk van ongeëvenaarde technologische vooruitgang, is het opnieuw vormgeven van de wereld geen eenvoudige taak. Een dramatische verstoring van de status quo vereist altijd een inspanning die niet alleen enorm, maar ook echt veelzijdig is.

De meest invloedrijke innovatie van de afgelopen decennia, het internet, bewijst deze waarheid. Om voor een transformatie te zorgen, was meer nodig dan alleen het omzetten van een schakelaar. En het was zeker niet het werk van één alleen opererende techgigant.

Het duurde vele jaren voordat het internet een centrale rol in ons leven speelde en het vereiste ook een succesvolle samenwerking van talrijke belanghebbenden. Tot de architecten en enablers behoorden bedrijven, beleidsmakers en regelgevende instanties, en natuurlijk beleggers.

De realisatie van de metaverse zal net zo veel tijd kosten en net zo gecompliceerd zijn. Het ontwerp en de implementatie van een massief netwerk van virtuele 3D-omgevingen zullen zich naar verwachting ontvouwen gedurende een lange periode en intensieve samenwerking vereisen.

Een belangrijk punt voor beleggers is dat een dergelijk reusachtig en complex project zowel risico's als kansen met zich meebrengt. Nu het metaverse-tijdperk steeds dichter bij komt, is het belangrijk om te weten wat die risico’s zouden kunnen zijn en hoe we die zouden kunnen beperken.

Innovatie versus regulering

Eén manier om de potentiële risico’s van beleggen in de metaverse te begrijpen, is te kijken naar de risico's van beleggen in technologie in meer algemene zin. Wellicht het belangrijkste risico is wat soms wel wordt aangeduid met het ‘pacing problem’.

Dit probleem bestaat al eeuwenlang, maar het is nog nooit zo dringend or prevalent geweest als nu. IT-analist Larry Downes vatte dit mooi samen, toen hij meer dan 10 jaar geleden, waarschuwde: “Technologie verandert exponentieel, maar sociale, economische en juridische systemen veranderen incrementeel.”1

De kern van dit dilemma is de kans dat regulering geen pas houdt met innovatie. We zagen dit in de beginjaren van het internet, en we zien het nu weer bij de opkomst van concepten zoals cryptomunten, tokenisatie, kunstmatige intelligentie en machinaal leren. Al deze concepten zijn van cruciaal belang voor de werking van de metaverse.

Het worst-case scenario is dat de afwezigheid van zinvolle kaders leidt tot een moderne versie van het wilde westen. Een dergelijke ongeregelde situatie zou de gewenste transformatie kunnen ondermijnen of zelfs een volledige ontsporing kunnen veroorzaken.

Vanwege dit 'pacing problem’ zijn er al metaversegerelateerde projecten die zijn stopgezet. Een voorbeeld is het voorgestelde, op blockchain gebaseerde betalingssysteem Diem. Volgens de CEO was de ondergang van dit initiatief te wijten aan de weerstand en willoosheid van regelgevende instanties2.

De schaduwzijde van de metaverse

De term ‘metaverse’ moet nog steeds precies worden gedefinieerd door een wereldwijde normalisatie-organisatie. Dit is wellicht niet zo verrassend, gezien het feit dat er momenteel ook geen bedrijfstakbrede definitie is.

Er zijn echter wel eerste tekenen van een wetgevende reactie. Eind 2021 verwees de Britse regering naar de metaverse bij het opstellen van de Online Safety Bill. Daarin richtte Nadine Dorries, de Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport, zich direct tot Meta – voorheen Facebook – over mogelijke schadelijke content.

“We hoorden dat ze 10.000 of 20.000 ingenieurs hebben ingezet voor de metaverse,” zei Dorries. “Zet die 10.000 of 20.000 ingenieurs nu maar in voor de naleving van jullie voorwaarden en het verwijderen van schadelijke algoritmes.”3

Dergelijke opmerkingen echoën de vrees dat de metaverse de ‘schaduwzijde’ van het wereldwijde web zal versterken. Volgens het Center for Countering Digital Hate toont de virtual reality app VRChat beledigend gedrag, waaronder pesterijen, seksuele intimidatie, racisme en extremisme- en dat gemiddeld elke zeven minuten4.

“Onze onderzoekers ontdekten dat de metaverse een haven voor haat, pornografie en kinderlokking is,” aldus Imran Ahmed, directeur van het Center. “[Het] verbindt gebruikers niet alleen maar met elkaar, maar ook een scala aan (kinder)lokkers. Als de metaverse veilig is voor (kinder)lokkers, dan is het onveilig voor gebruikers, vooral kinderen.”5

Denken in ESG-termen

Uit dergelijke zorgen blijkt dat nog veel werk moet worden verricht, niet in de laatste plaats voor verantwoorde beleggers die zich met ESG bezighouden. Om te citeren uit een uitgebreid Citi-rapport: “Alle uitdagingen van het internet zouden kunnen worden vergroot in de metaverse.”6

Deze uitdagingen omvatten vrijheid van meningsuiting, privacy en andere sociale overwegingen. Het gaat ook om diverse technische problemen, zoals interoperabiliteit, financiële decentralisatie en de omgang met crypto-assets.

En het betreft zelfs het milieu. Het wijdverspreid gebruik van cryptomunten zou gepaard kunnen gaan met een enorm energieverbruik vanwege de rekenkracht die nodig is voor ‘mining’7. Intel zegt dat het rekenvermogen moet worden verbeterd met ‘enkele ordes van grootte’ om een ‘echt persistente en immersieve’ metaverse te realiseren8.

Het is bemoedigend dat beleggen in ESG in zijn totaliteit een waardevolle les is, die de noodzakelijke samenwerking van meerdere belanghebbenden verder benadrukt. Die positieve, duurzame verandering is het meest waarschijnlijk wanneer alle geïnteresseerde partijen samen een gedeeld en symbiotisch gevoel van richting hebben.

Idealiter zou dit wereldwijd moeten gebeuren. Belangrijk is ook dat het zorgt voor meer conformiteit, waarbij regels en standaarden worden nageleefd en afgedwongen, zonder de verdere innovatie te belemmeren wanneer de metaverse zich verder ontwikkelt.

Commotie veroorzaken

Natuurlijk kunnen we het risico ook verminderen met een goed onderbouwd beleggingsproces. De basis hiervoor kan bijna dezelfde zijn als voor elke belegging in technologie: nadruk op waardering, fundamentele analyse en de lange termijn.

Natuurlijk moeten de vragen die we zouden stellen, rekening houden met de hier besproken risico’s. Gaat het om duurzame groei? Zijn er kwetsbaarheden? Maken de producten of diensten van een bedrijf werkelijk gebruik van de thematische trends die de opkomst van de metaverse stimuleren?

Tegelijkertijd moeten we eraan denken dat - zoals eerder vermeld - risico de eeuwige bedgenoot van kans is. Bij de metaverse, net zoals bij elke belegging, moet het doel zijn risico's te elimineren of minimaliseren en kansen te benutten en te maximaliseren.

We willen erop wijzen dat dit een veelzijdig thema is. Een technologische revolutie zorgt altijd tot onbekende gebieden. Beleggers worden altijd daarmee geconfronteerd. Dit gaat altijd gepaard met risico's. Beleggers die zich interesseren voor de metaverse moeten zich van deze risico's bewust zijn.

Dr Henning Stein is Global Head of Thought Leadership and Market Strategy bij Invesco.

Metaverse

Virtuele werelden, echte kansen

Stelt u zich eens een wereld voor waar je overal en op elk moment kunt zijn - een virtuele wereld die opmerkelijk echt aanvoelt en toch alleen beperkt is door je fantasie. Welkom bij de metaverse, waar de fysieke en virtuele wereld samenkomen. 

De metaverse

Footnotes

 • 1See Downes, L: The Laws of Disruption, 2009.

  2Zie bijvoorbeeld Politico: “Facebook’s Diem on brink of collapse amid sale negotiations”, 27 januari 2022; en Citi: Metaverse and Money: Decrypting the Future, maart 2022.

  3Zie bijvoorbeeld Houses of Parliament: “Joint Committee on Draft Online Safety Bill”, 4 november 2021.

  4Zie bijvoorbeeld Center for Countering Digital Hate: “New research shows metaverse is not safe for kids”, 30 december 2021.

  5Ibid.

  6Zie Citi: Metaverse and Money: Decrypting the Future, maart 2022.

  7Zie bijvoorbeeld BBC News: “Tesla will no longer accept Bitcoin over climate concerns, says Musk”, 13 mei 2021.

  8Zie bijvoorbeeld Intel: “Powering the metaverse”, 14 december 2021.

Beleggingsrisico's

 • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.

Belangrijke informatie

 • Door dit materiaal te accepteren, stemt u ermee in om in het Engels met ons te communiceren, tenzij u ons anders informeert. Dit is marketingmateriaal en is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde vermogenscategorie, een bepaald effect of een bepaalde strategie te kopen of te verkopen. Wettelijke vereisten inzake onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën of een verbod tot handel vóór publicatie zijn bijgevolg niet van toepassing.

   

  Gegevens per juni 2022, tenzij anders vermeld.

   

  Wanneer individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden, kunnen ze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

   

  EMEA 2257783/20222