Mogelijkheden

Fixed income oplossingen

Ruim 200 fixed income beleggingsprofessionals hebben uitgebreide kennis van credit, rentetarieven en valuta’s en beleggen in diverse regio’s en met verschillende beleggingsstijlen en kapitaalstructuren.

Fixed income voor elk resultaat

Of u nu op zoek bent naar inkomsten, diversificatie, kapitaalbehoud of totaalrendement: onze wereldwijde fixed income teams beschikken over de strategieën, de schaal en de flexibiliteit die passen bij uw doelstellingen. 

Ruim 200 fixed income beleggingsprofessionals hebben uitgebreide kennis van credit, rentetarieven en valuta’s en beleggen in diverse regio’s en met verschillende beleggingsstijlen en kapitaalstructuren.

Benut deze kennis via onze actief en passief beheerde, mainstream, innovatieve en ESG-oplossingen.  

Invesco's volledig aanbod van fixed income beleggingen

De behoeften van onze klanten zijn divers. Wij stemmen onze capaciteiten af op hun behoeften. Deze infographic toont ons uitgebreide fixed income aanbod. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Invesco's mogelijkheden voor fixed income

Meer informatie over uw fixed income beleggingsopties

success failure

Meld u aan om meer informatie te ontvangen over de fixed income onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent

Geef uw voorkeuren aan voor het ontvangen van inzichten in en ideeën over de onderwerpen, strategieën en producten waarin u het meest geïnteresseerd bent.

Meld u aan om meer informatie te ontvangen over de fixed income onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent
Please make a selection.

Wanneer u met ons communiceert, kunnen we informatie over u verzamelen die persoonlijke gegevens vormen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Waarom Invesco voor fixed income?

Beleggen is niet één van de dingen die we doen. Het is het enige wat we doen. Onze fixed income professionals combineren ervaring en vindingrijkheid, en helpen u bij het realiseren van uw doelstellingen. 

Onze gespecialiseerde teams zijn niet gebonden aan een algemene bedrijfsvisie en kunnen vrij kiezen voor verschillende asset classes, regio's, stijlen en filosofieën.

Veelgestelde vragen

Het doel van beleggen in fixed income is het behoud van uw vermogen, terwijl u een gestage en voorspelbare inkomstenstroom genereert. Zoals de naam al doet vermoeden, leveren fixed income beleggingen een vast bedrag op volgens een vooraf vastgesteld schema. Obligaties zijn de meest voorkomende soort fixed income beleggingen en worden uitgegeven door zowel bedrijven als overheden om de dagelijkse activiteiten te financieren.

Beleggen in fixed income biedt beleggers diverse belangrijke voordelen:

 • Diversificatie: Het toevoegen van fixed income beleggingen aan een portefeuille kan de diversificatie vergroten en het totale risico verminderen, omdat obligaties zich meestal anders gedragen dan andere beleggingsinstrumenten, zoals aandelen.
 • Risicovermindering: Fixed income beleggingen worden geacht minder risicovol te zijn dan aandelen, omdat de uitgever contractueel verplicht is de inkomsten te betalen en de hoofdsom op de aflossingsdatum terug te betalen. Bij een faillissement zitten fixed income instrumenten ook hoger in de kapitaalstructuur dan aandelen. Dit betekent dat de uitgever eerst zijn schuldverplichtingen moet nakomen voordat de aandeelhouders aan de beurt zijn.     
 • Liquiditeit: Veel obligaties zijn zeer liquide en kunnen gemakkelijk op de markt worden gekocht en verkocht.

Hoewel fixed income als minder risicovol wordt beschouwd dan aandelen, zijn er toch enkele belangrijke zaken waar u op moet letten:

 • Renterisico: Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dit komt omdat in deze nieuwe situatie met een hogere rente nieuwe obligaties zullen worden uitgegeven tegen meer aantrekkelijke voorwaarden. Beleggers die hun bestaande obligaties dan willen verkopen, zullen dat dus met korting moeten doen om te kunnen concurreren.
 • Inflatierisico: Wanneer beleggers een obligatie kopen, verplichten zij zich hun geld voor een bepaalde periode vast te leggen. Als de inflatie hoog is of tijdens de looptijd van de lening stijgt, zal de waarde van de lening worden uitgehold en zal het geld van de beleggers minder koopkracht hebben wanneer het op de aflossingsdatum wordt terugbetaald. De inflatie tast ook de koopkracht van het verdiende inkomen aan.
 • Kredietrisico: Wanneer u belegt in bedrijf of de overheid, bestaat er altijd een risico dat ze failliet gaan en de lening niet kunnen terugbetalen. Als ze in moeilijkheden komen, kunnen ze mogelijk ook de rente niet betalen en hun verplichtingen niet nakomen. Beleggers in fixed income moeten daarom een grondige kredietanalyse uitvoeren voordat ze een obligatie kopen. Zo weten ze zeker dat de uitgever financieel gezond is.
 • Marktrisico: Als een belegger een obligatie niet tot de vervaldatum kan aanhouden en deze op de secundaire markt moet verkopen, kunnen prijsschommelingen als gevolg van de algemene prestaties van de financiële markten tot verliezen leiden.

'Investment grade credit' is een term die wordt gebruikt om bedrijfsobligaties aan te duiden die zijn uitgegeven door hoogwaardige bedrijven met een laag risico dat ze hun verplichtingen niet kunnen nakomen. De verschillende ratingbureaus (Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch) hanteren iets verschillende definities.

 • Moody’s: Baa3 of hoger 
 • Standard & Poor’s en Fitch: BBB- or hoger

Hoogwaardige staatsobligaties van bijvoorbeeld het Amerikaanse Ministerie van Financiën, de Duitse federale overheid en de Bank of England worden als een laag risico beschouwd. Omdat deze door de overheid worden ondersteund, is het zeer onwaarschijnlijk dat ze hun verplichtingen niet nakomen.

In tijden van economische onrust worden staatsobligaties meestal ondersteund door een soepeler beleid van de centrale banken en door het aankopen van 'veilige havens'. Daarom presteren ze over het algemeen goed goed in tijden van crisis of recessie.

Historisch gezien heeft deze high yield asset class hoge en stabiele inkomsten opgeleverd voor beleggers die bereid zijn wat meer kredietrisico te nemen. De hogere couponbetalingen kunnen dienen als compensatie voor de prijsvolatiliteit en neerwaartse risico's beperken. 

Krediet- of wanbetalingsrisico is het primaire risico voor high yield obligaties, en dit kan leiden tot verliezen doordat een uitgever niet in staat is de rente te betalen of de hoofdsom terug te betalen. Daarom is een grondige kredietanalyse een belangrijke strategie van actieve fondsbeheerder wanneer in deze effecten wordt belegd.

Opkomende markten geven schuldpapier (debt) uit in zowel hun lokale valuta als in vreemde valuta's, dan meestal in Amerikaanse dollars.

 • EM local debt Dit betreft schuldbewijzen die door overheden of bedrijven in hun lokale valuta zijn uitgegeven.
 • EM hard debt Dit betreft schuldbewijzen die door overheden of bedrijven in andere valuta's zijn uitgegeven.

Afhankelijk van hun beleggingsstrategie en risicobereidheid kunnen beleggers de voorkeur geven aan een bepaalde soort belegging boven een andere. Zo worden strategieën in harde valuta soms als minder volatiel beschouwd dan strategieën in lokale valuta, omdat die aan minder valutarisico zijn blootgesteld. Lokale schuldstrategieën kunnen echter wel een aantrekkelijk rendement opleveren.

Private credit is een asset class die in het algemeen kan worden omschreven als niet-bancaire kredietverlening. De private credit markt bedient doorgaans kredietnemers die te klein zijn voor toegang tot de openbare obligatiemarkten of die in unieke omstandigheden verkeren en daarom een particuliere kredietverlener nodig hebben. 

Particuliere markten bieden beleggers de kans om hun portefeuilles te diversifiëren en zo hun doelstellingen te bereiken. Daarnaast bieden beleggingen in private credit meestal betere inkomsten dan assets op de openbare markten. Dit is om beleggers te compenseren voor het extra krediet- en liquiditeitsrisico in vergelijking met investment grade openbare schuldbewijzen.  

Strategische obligatiefondsen zijn producten met flexibele mandaten, die beleggen in vele verschillende fixed income asset classes. De beleggingsteams die deze producten beheren, kunnen hun assetallocatie aanpassen wanneer de marktomstandigheden dit vereisen.

ESG-overwegingen kunnen een beleggingsproces verbeteren door een extra laag toe te voegen aan de beoordeling van beleggingsrisico's en -kansen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het ecologische aspect van ESG.

Alle sectoren moeten hun emissies verlagen als de wereld tegen 2050 de net-zero-doelstellingen wil halen. Bij die overgang naar een net-zero-wereld zullen er zowel winnaars als verliezers zijn. Sommige bedrijven zullen groeien en bloeien, terwijl andere zich niet zullen kunnen aanpassen. Ondernemingen die slecht voorbereid zijn of zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe economie kunnen te maken krijgen met wanbetalingen, verliezen en waardeverminderingen. Ondertussen kunnen bedrijven die vooroplopen een aantrekkelijke concurrentiepositie verwerven ten opzichte van hun concurrenten.

Onze actieve beheerteams integreren ESG-overwegingen in hun fundamentele onderzoeksprocessen door zelf beoordelingen uit te voeren en door Invesco's eigen beoordelingstool te gebruiken. Zo kunnen ze eventuele hiaten in de gegevens van derden opvullen. Betrokkenheid en dialoog zijn belangrijke onderdelen van het proces.  

Onze passieve beleggingsmogelijkheden houden rekening met ESG-factoren via positieve en negatieve uitsluitingen en profiteren, waar participaties elkaar overlappen, van de engagement-activiteiten van onze actieve fixed income beheerteams.

Ja, wij ontwikkelen voortdurend innovatieve oplossingen om onze klanten te helpen met waardevermeerdering in hun fixed income portefeuilles. Onze ESG-strategieën zijn onderverdeeld in vier categorieën: 

 1. Gescreend/uitgesloten. Sectoren of bedrijven die zijn uitgesloten om risico's te vermijden of die beter zijn afgestemd op de ESG-doelstellingen.
 2. Verantwoordelijk. Bepaalde bedrijven of sectoren die bewust worden vermeden op basis van ESG-criteria.
 3. Duurzaam. Bepaalde bedrijven of sectoren worden bewust geselecteerd op basis van ESG-criteria om een duurzaam resultaat na te streven.
 4. Impact. het nastreven van bewuste, meetbare en gunstige sociale of ecologische effecten, naast de financiële doelstelling.

Beleggingsrisico's

 • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen. Dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

  Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen.

Belangrijke informatie

 • Alle informatie wordt verstrekt per 31 december 2022 en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

  - Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De verstrekte informatie is alleen voor illustratieve doeleinden, er mag niet op worden vertrouwd als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. -