Mogelijkheden voor beleggingen in aandelen
Mogelijkheden

Mogelijkheden voor beleggingen in aandelen

Dankzij tientallen jaren beleggingservaring en een wereldwijd beleggingsplatform kunnen wij u een uitgebreid scala van aandelenoplossingen aanbieden.

Bekijk de mogelijkheden

De tijden veranderen

Wij laten ons inspireren door het verleden en weigeren daarom stil te staan. We hebben ingrijpende sociale en politieke veranderingen doorgemaakt, economische hausses en recessies, en de gevolgen van een pandemie op wereldschaal. En desondanks gedijen wij door onze flexibiliteit.

We hebben de nieuwste technologieën ingezet om onze langstlopende strategieën te verbeteren en tegelijk ook innovatieve producten te ontwikkelen om nieuwe kansen te scheppen voor onze klanten. Wij hebben altijd al voor actief fondsbeheer gestaan en lopen nu in de voorhoede op het vlak van factorbeleggen en ETF's. We willen de toekomst van ESG-beleggingen ook echt mee vormgeven.

Wij zijn van mening dat kwaliteitsresultaten beginnen bij gespecialiseerde inzichten. Onze gespecialiseerde teams zijn niet gebonden aan een algemene bedrijfsvisie en kunnen vrij focussen op verschillende regio's, stijlen en filosofieën.

Dankzij die verscheidenheid aan ideeën en ons engagement voor vooruitgang kunnen wij u meer mogelijkheden bieden in een snel veranderende wereld. 

Kapitaalrisico. De onderstaande fondsen kunnen onderhevig zijn aan risico aan schuldinstrumenten, het kredietrisico, het renterisico, het derivatenrisico, van opkomende markten, het risico van Chinese effecten, risico van lagere kredietkwaliteit, sectorspecifieke risico's, risico van vaste uitkeringen shareclass, risico van distre-effecten, risico van voorwaardelijk converteerbare obligaties, risico van dynamisch activa-allocatie. Sommige van de vermelde strategieën beleggen in noodlijdende effecten, voorwaardelijk converteerbare obligaties, kleine/middelgrote ondernemingen en preferente leningen. Daar kunnen bijkomende risico's aan verbonden zijn. ESG-fondsen kunnen afzien van bepaalde beleggingskansen. Zie de beleggingsrisico's voor meer informatie.
Elke investeringsbeslissing moet rekening houden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Voor duurzaamheid gerelateerde aspecten verwijzen wij u naar https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Aandelenfondsen in de kijker

* SICAV: Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De belegging betreft de verwerving van participaties in een actief beheerd fonds en niet in een bepaalde onderliggende waarde.

** ETF: Een belegging in dit fonds is een verwerving van deelbewijzen in een passief beheerd, indexvolgend fonds in plaats van in de onderliggende activa die eigendom zijn van het fonds.

Product

Invesco Asian Equity Fund*

Product: SICAV Focus: Kapitaalgroei Regio: Azië (ex Japan) Fondsmanagers: William Lam &Ian Hargreaves
Product

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF**

Profiteer van de voordelen van ETF's zonder aan actief engagement in te boeten. Dit fonds probeert het rendement van de S&P500 ESG Index te evenaren, verminderd met de impact van kosten en vergoedingen.
Product

Invesco Global Focus Equity Fund*

Groeithema's zoals e-commerce, cloudsoftware en medische diagnostiek veranderen onze manier van leven. Dit fonds gaat op zoek naar ondernemingen die van duurzame, structurele groeitrends profiteren.
Product

Invesco Developing Markets Equity Fund*

Dit fonds gaat op zoek naar ondernemingen op groeimarkten die van structurele groeitrends profiteren. Het streeft ernaar te beleggen in ondernemingen met een duurzame concurrentiepositie en een superieure winst en cashflow.
Product

Invesco Asia Consumer Demand Fund*

Door zijn bevolkingsgrootte en snelle economische groei is de Aziatische consumenteneconomie gigantisch groot. Megatrends zoals digitalisering, verstedelijking en welzijn blijven die trend nog verder aanwakkeren.
Product

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF**

Profiteer van de voordelen van ETF's zonder aan actief engagement in te boeten. Dit fonds probeert het rendement van de NASDAQ-100 ESG Index te evenaren, verminderd met de impact van kosten en vergoedingen.
success failure

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat het ons weten met dit formulier en een van onze specialisten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe kunnen wij u helpen?

Naam en achternaam.

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij informatie over u verzamelen die volgens de geldende wet- en regelgeving als persoonsgegevens worden beschouwd. In onze privacyverklaring leest u op welke manier wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Neem contact met ons op om Invesco-aandelen te bespreken
Lees meer over ons assortiment en hoe wij u kunnen helpen.

Beleggingsrisico's

 • Raadpleeg de juridische documenten voor volledige informatie over risico's.
   

  De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen. Dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen. De kans bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

   

  Productdisclaimers


  Asian Equity Fund

  Aangezien een groot deel van het fonds wordt belegd in minder ontwikkelde landen, moet u bereid zijn om aanzienlijk grote schommelingen in de waarde van het fonds te accepteren.


  Het fonds kan beleggen in bepaalde effecten die genoteerd zijn in China, wat aanzienlijke regelgevingsbeperkingen met zich mee kan brengen die de liquiditeit en/of de beleggingsprestaties van het fonds kunnen beïnvloeden.

   

  S&P 500 ESG UCITS ETF

  Gebruik van derivaten om een index te tracken.

   

  Of het fonds de prestaties van de benchmark kan repliceren, hangt af van de tegenpartijen en of zij permanent het rendement van de benchmark kunnen leveren in lijn met de swapovereenkomsten en kan ook worden beïnvloed door een eventueel verschil tussen de prijs van de swaps en de benchmark. De insolvabiliteit van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij in derivaten of andere instrumenten, kan het fonds blootstellen aan financieel verlies.

   

  Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds.

   

  De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent, en de algemene en regionale economische en marktsituatie. Daardoor kan het fonds in waarde schommelen.

   

  Global Focus Equity Fund

  Het fonds belegt in een beperkt aantal participaties en is minder gediversifieerd. Dat kan tot grote waardeschommelingen van het fonds leiden.

   

  Aangezien dit een fonds van kleine ondernemingen is, moet u bereid zijn een hoger risiconiveau te aanvaarden dan voor een fonds met een breder beleggingsmandaat.

   

  Emerging Markets Equity Fund

  De waarde van de beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Aangezien een groot deel van het fonds belegd is in minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijk grote schommelingen in de waarde van het fonds te aanvaarden. Het fonds kan beleggen in bepaalde in China genoteerde effecten, wat aanzienlijke reglementaire beperkingen met zich mee kan brengen die de liquiditeit en/of de beleggingsprestaties van het fonds kunnen beïnvloeden. Het fonds belegt in een beperkt aantal participaties en is minder gediversifieerd. Dit kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds. 

  Asia Consumer Demand Fund

  Aangezien het fonds voor een groot deel belegt in minder ontwikkelde landen, moet u aanzienlijk grote schommelingen in de waarde van het fonds kunnen aanvaarden.

   

  Het fonds belegt in een beperkt aantal participaties en is minder gediversifieerd. Dat kan tot grote waardeschommelingen van het fonds leiden.

   

  Het fonds kan beleggen in bepaalde effecten die genoteerd staan in China, wat aanzienlijke reglementaire beperkingen met zich kan meebrengen die een invloed kunnen hebben op de liquiditeit en/of het beleggingsrendement van het fonds.

   

  Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

  Aangezien dit fonds voor een groot deel belegt in minder ontwikkelde landen, moeten beleggers een hoger risico kunnen aanvaarden dan bij een ETF dat uitsluitend in ontwikkelde markten belegt.

   

  Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven.

   

  De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent, en de algemene en regionale economische en marktsituatie. Daardoor kan het fonds in waarde schommelen.

Belangrijke informatie

 • Alle informatie wordt verstrekt per 30 september 2022 en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

  Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als een aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of te verkopen. Wettelijke vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als enig verbod op handel vóór publicatie.
   

  Indien personen of de onderneming een opinie hebben uitgedrukt, zijn die gebaseerd op de actuele marktsituatie, kunnen die verschillen van de opinie van andere beleggingsdeskundigen en kunnen die veranderen zonder voorafgaande kennisgeving en mogen die niet als beleggingsadvies worden beschouwd.

   

  Dit materiaal mag niet als financieel advies worden beschouwd. Wie interesse heeft in producten, moet zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in het land waarvan hij of zij onderdaan, inwoner of ingezetene is; (ii) eventuele valutacontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen.

   

  Voor de recentste informatie over onze fondsen verwijzen wij naar de relevante essentiële informatiedocumenten, aanvullende informatiedocumenten, jaar- en halfjaarverslagen en het prospectus van het relevante fonds en specifieke aandelenklassen, die u op onze website kunt vinden.

  Raadpleeg voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's de aandelenklasse-specifieke documenten met essentiële informatie/documenten met essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in de plaatselijke taal), de jaarlijkse of tussentijdse verslagen, het prospectus en de samenstellende documenten, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de beleggersrechten is beschikbaar in het Engels op www.invescomanagementcompany.lu en . De beheermaatschappij kan de marketingovereenkomsten www.invescomanagementcompany.ie beëindigen.

  Deelbewijzen/aandelen van UCITS ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen gewoonlijk niet rechtstreeks aan UCITS ETF worden terugverkocht.

  Beleggers moeten deelbewijzen / aandelen op een secundaire markt kopen en verkopen met de hulp van een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar) en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de actuele intrinsieke waarde bij aankoop van deelbewijzen / aandelen en mogelijk minder ontvangen dan de actuele intrinsieke waarde bij verkoop.
   

  De fondsen zijn gevestigd in Luxemburg.