Waarderingsmogelijkheden

Waardebeleggen

Volgens sommigen is waardegericht beleggen terug van weggeweest. Volgens ons is het nooit weg gegaan.

Hoe werken waardebeleggingen?

Het idee achter waardebeleggingen is eenvoudig: aandelen vinden waarvan de waarde niet uit de actuele koers blijkt en die aanhouden tot de bredere markt hun waarde erkent.

De koers en de waardering van een aandeel zijn immers twee heel verschillende dingen. De koers wordt bepaald door wat de markt bereid is te betalen, terwijl de waarde voornamelijk wordt bepaald door wat de onderneming achter het aandeel waard is. Als er tussen die twee een kloof gaapt, dan kan er een beleggingskans ontstaan.

Waarderingsgedreven beleggen gaat nog een stap verder door naast de actuele kerncijfers ook rekening te houden met het toekomstpotentieel van de onderneming. Een actieve benadering op dat vlak kan op lange termijn schitterende resultaten opleveren.

Wilt u graag meer weten? Bekijk dan hieronder ons opleidingsmateriaal, dat door CISI wordt aanvaard voor gestructureerde bijscholing.

Opleiding Inzicht in waardering

Bekijk hoe onze beleggingsexperts waarderingsgestuurde beleggingen toelichten in een licht verteerbare video. 30 minuten gestructureerde bijscholing. 

Inzicht in waardering

Veelgestelde vragen

Het idee achter waardebeleggingen is eenvoudig: aandelen vinden waarvan de waarde niet uit de actuele koers blijkt en die aanhouden tot de bredere markt hun waarde erkent.

Waarderingsgedreven beleggen gaat nog een stap verder in waardebeleggingen (ondergewaardeerde aandelen aanhouden tot de bredere markt de waarde ervan inziet) door naast de actuele kerncijfers ook rekening te houden met het toekomstpotentieel van de onderneming. 

Sinds de wereldwijde financiële crisis sturen groeiaandelen wereldwijd de aandelenrendementen aan. Door de aanhoudende inflatie en de stijgende rentevoeten (die waardeaandelen doorgaans ten goede komen) verandert de macro-economische achtergrond echter, wat gunstig kan zijn voor een waardebenadering.

Passieve waardebeleggingen kunnen een blootstelling bieden door een index te volgen die wordt gewogen volgens fundamentele waarde en niet volgens marktkapitalisatie, zoals indexen gewoonlijk worden samengesteld.

Beleggingsrisico's

 • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen. Dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

Belangrijke informatie

 • Alle informatie wordt verstrekt per 3 mei 2022 en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

   

  Indien personen of de onderneming een opinie hebben uitgedrukt, zijn die gebaseerd op de actuele marktsituatie, kunnen die verschillen van de opinie van andere beleggingsdeskundigen en kunnen die en mogen die niet als beleggingsadvies worden beschouwd.

   

  Dit is marketingmateriaal en is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde vermogenscategorie, een bepaald effect of een bepaalde strategie te kopen of te verkopen. Wettelijke vereisten inzake onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën of een verbod tot handel vóór publicatie zijn bijgevolg niet van toepassing.

   

  Voor de recentste informatie over onze fondsen verwijzen wij naar de relevante essentiële informatiedocumenten, aanvullende informatiedocumenten, jaar- en halfjaarverslagen en het prospectus van het relevante fonds en specifieke aandelenklassen, die u op onze website kunt vinden.