INVESCO'S NASDAQ-UCITS-ETF’s

Innovatief beleggen met onze Nasdaq ETF’s

Krijg toegang tot de meest innovatieve en baanbrekende bedrijven wereldwijd met onze suite van Nasdaq-ETF’s

Waarom beleggen in innovatie?

Nasdaq en Invesco worden allebei allang geassocieerd met innovatie. Nasdaq indices omvatten cutting-edge niet-financiële bedrijven in een breed spectrum van sectoren. Invesco biedt beleggers toegang tot deze indices via eenvoudige, transparante ETF’s. Met toegang tot disruptieve technologieën, revolutionaire giganten en welbekende namen uit verschillende sectoren biedt onze suite van Nasdaq-ETF’s diverse mogelijkheden die kunnen passen bij wat u nodig hebt.

Innovatieve blootstelling

Innovatieve blootstelling

De leiders van vandaag tot de volgende generatie pioniers. Met onze reeks Invesco Nasdaq UCITS ETF's kunt u daar deel van uit maken

Sterke cijfers

Sterke cijfers

Krijg toegang tot winstgevende, groeiende bedrijven met sterke fundamenten die diversificatievoordelen bieden binnen de Amerikaanse large- en mid-cap aandelenruimte.

Als eerste de markt op

Als eerste de markt op

Al onze Invesco Nasdaq UCITS ETF's zijn de eersten op de markt in Europa, waardoor beleggers unieke kansen krijgen om hun portefeuilles te diversifiëren.

Onze Nasdaq Innovation suite

 • Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF

  Onze ETF streeft naar het volgen van de Nasdaq-100 Index en geeft u toegang tot de performance van de 100 grootste niet-financiële bedrijven die genoteerd zijn op de Nasdaq Stock Exchange. Profiteer van groeipotentieel op de lange termijn met toegang tot de meest baanbrekende bedrijven wereldwijd, met onze innovatieve ETF.

  Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

  Onze ETF streeft via synthetische replicatie naar het volgen van Nasdaq-100 Index en biedt beleggers de structurele en performancevoordelen van het toonaangevende synthetische platform van Invesco. 

 • Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

  Onze ETF streeft naar het volgen van de Nasdaq-100 ESG Index en biedt toegang tot de meest innovatieve bedrijven ter wereld, afgestemd op uw ESG-waarden. De index is ontworpen om de prestaties (minus vergoedingen) te meten van bedrijven in de Nasdaq 100 Index die voldoen aan specifieke ESG-criteria.  

 • Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF

  Onze ETF streeft naar het volgen van de Nasdaq-100 Equal Weighted Index, een gelijk gewogen versie van de Nasdaq-100 Index. Elk aandeel in de index heeft dezelfde weging. Dat levert een meer gediversifieerde bijdrage van elk bedrijf en sector aan de performance om zo het concentratierisico te beperken. 

 • Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

  Onze ETF streeft naar het volgen van de Nasdaq Next Generation 100 Index en geeft u toegang tot de volgende 100 grootste niet-financiële bedrijven die genoteerd zijn op de Nasdaq Stock Exchange. Verkrijg vroeg exposure aan vooruitdenkende middelgrote bedrijven voordat ze opklimmen naar de Nasdaq-100 index.

 • Beleggingsrisico’s

  Klik hier voor meer informatie. Voor volledige informatie over risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten. Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds, zoals beschreven in de juridische documenten. Voor duurzaamheidgerelateerde aspecten verwijzen wij u naar www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

  Geldt voor iedereen: waardeschommelingen, aandelen.
  Alleen van toepassing op Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF, Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF, Invesco Nasdaq-100 Equal Weight UCITS ETF en Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF: Concentratie, Securities Lending.
  Alleen van toepassing op Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF: Sectorconcentratie, Eén land, Milieu, Sociaal en Bestuur.
  Alleen van toepassing op Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF: Gebruik van derivatentracking, risico op synthetische ETF's.

  Een belegging in dit fonds is een verwerving van eenheden in een passief beheerd indextrackerfonds in plaats van in de onderliggende activa die eigendom zijn van het fonds.

Gerelateerde inzichten

 • Een%20jongedame%20die%20geniet%20van%20een%20kopje%20koffie,%20staat%20symbool%20voor%20de%20manier%20waarop%20innovatie%20floreert%20op%20onverwachte%20plekken,%20inclusief%20enkele%20van%20de%20onderliggende%20beleggingen%20van%20Invesco%20QQQ%20ETF.

  Nasdaq-100: Hoe innovatie uw kopje koffie aanstuurt

  Door Invesco

  Technologie heeft zowat alles veranderd. Ontdek de rol die innovatie speelt in de eenvoudigste dingen, tot uw favoriete kopje koffie toe.

 • ETF
  Robotarm%20in%20fabriek
  ETF

  Nasdaq-100 Index: Uitvalsbasis van de grootste vernieuwers

  Door Invesco

  De Nasdaq-100 is een index die de honderd niet-financiële ondernemingen op de Nasdaq met de grootste marktkapitalisatie volgt.

Veelgestelde vragen

De Nasdaq Stock Exchange was de eerste compleet elektronische beurs en is een van de grootste en meest gevolgde Amerikaanse aandelenmarkten. De beurs biedt onderdak aan meer dan 3400 bedrijven. Veel bedrijven die kiezen voor notering op de Nasdaq Stock Exchange weerspiegelen het innovatieve karakter van de beurs zelf. 

De Nasdaq-100 index meet de prestaties van de grootste honderd niet-financiële ondernemingen die genoteerd zijn op de Nasdaq Stock Exchange. Daaronder bevinden zich een aantal van de meeste innovatieve bedrijven in hun sectoren, zoals Apple, Tesla, Microsoft en nog veel meer.

Uitgaande van de Nasdaq-100 index worden bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, zoals tabak of controversiële wapens, uitgesloten. Er zijn verdere uitsluitingen voor bedrijven die niet voldoen aan de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, bedrijven die betrokken zijn bij ernstige controverses en bedrijven waarvan de economische waarde ernstig risico loopt als gevolg van ESG-factoren (alle zoals vastgesteld door Sustainalytics). De wegingen binnen de index worden vervolgens afgestemd ten gunste van bedrijven met meer aantrekkelijke ESG-risicoscores.

Het resultaat is de Nasdaq-100 ESG Index die wordt gevolgd door het Invesco Nasdaq-100 ESG-UCITS-ETF, een ETF voor de ESG-belegger.

Er zijn veel manieren waarop ETF’s kunnen worden verhandeld om aan te sluiten bij de behoeften van beleggers. Dit kan bijvoorbeeld via een plaatselijke broker, een platform of rechtstreeks via de beurs (secondaire markt). Market-makers die het ETF verhandelen bieden meer liquiditeit via de doorlopende notering van hun eigen bied- en laatkoersen. Uw broker of online platform kan u meer informatie verstrekken over de verhandeling van onze ETF’s.

Essentiële beleggersinformatie en prospectussen zijn te vinden op de ETF productpagina’s.

 • Beleggingsrisico’s

  Voor volledige informatie over risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten.

  Waardeschommeling: De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dat kan deels worden veroorzaakt door veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

  Aandelen: De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent, en de algemene en regionale economische en marktsituatie. Daardoor kan het fonds in waarde schommelen.

  Concentratie: Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds.

  Effectenleningen: Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven.

  Sectorconcentratie: Aangezien dit fonds een significante blootstelling heeft aan één sector of een klein aantal sectoren, moeten beleggers bereid zijn een hoger risiconiveau te aanvaarden dan bij een ETF met een breder beleggingsmandaat.

  Eén land: Aangezien dit fonds een aanzienlijke blootstelling heeft aan een of een klein aantal sectoren, moeten beleggers bereid zijn een hoger risiconiveau te aanvaarden

  Ecologische, sociale en governancefactoren: Het fonds beoogt te beleggen in effecten van emittenten die hun ESG-blootstelling beter beheren dan hun sectorgenoten. Dat kan gevolgen hebben voor de blootstelling van het fonds aan bepaalde emittenten en ertoe leiden dat het fonds afziet van bepaalde beleggingsmogelijkheden. Het fonds kan anders presteren dan andere fondsen en dus ook slechter presteren dan andere fondsen die niet beleggen in effecten van emittenten op basis van een ESG-rating.

  Gebruik van derivaten om een index te volgen: Of het fonds de prestaties van de benchmark kan repliceren, hangt af van de tegenpartijen en of zij permanent het rendement van de benchmark kunnen leveren in lijn met de swapovereenkomsten en kan ook worden beïnvloed door een eventueel verschil tussen de prijs van de swaps en de benchmark. De insolvabiliteit van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij in derivaten of andere instrumenten, kan het fonds blootstellen aan financieel verlies.

  Synthetisch ETF-risico: Het fonds kan effecten kopen die niet zijn opgenomen in de referentie-index en zal swapovereenkomsten aangaan om het rendement van die effecten te ruilen tegen het rendement van de referentie-index. 

  Belangrijke informatie

  Gegevens per 31 januari 2021 tenzij anders vermeld. Door dit materiaal te aanvaarden, stemt u ermee in met ons te communiceren in het Engels, tenzij u ons andere informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie.

  Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig.​ Meer informatie over onze fondsen en de relevante risico’s vindt u in de essentiële-informatiedocumenten/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en de prospectus (Engels, Frans, Duits) alsmede de financiële verslagen, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een overzicht van investeerders rechten is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. Participaties / aandelen van UCITS ETF's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen niet: meestal direct terugverkocht aan UCITS ETF. Beleggers moeten kopen en verkopen eenheden / aandelen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) en kan hiervoor kosten in rekening brengen. Bovendien, investeerders kan bij aankoop van participaties/aandelen meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde en kunnen bij verkoop minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde. Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.

  NASDAQ® and NASDAQ-100 IndexSM zijn geregistreerde handelsmerken van Nasdaq, Inc. (samen met zijn gelieerde ondernemingen de "vennootschappen") die in licentie worden gegeven voor gebruik door Invesco. De vennootschappen dragen geen aansprakelijkheid voor de wettigheid of geschiktheid van het/de Product(en). Het product wordt of de producten worden niet uitgegeven, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door de vennootschappen. DE VENNOOTSCHAPPEN GEVEN GEEN GARANTIES EN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN.

  NASDAQ® and NASDAQ-100 IndexSM zijn geregistreerde handelsmerken van Nasdaq, Inc. (samen met zijn gelieerde ondernemingen de "vennootschappen") die in licentie worden gegeven voor gebruik door Invesco. De vennootschappen dragen geen aansprakelijkheid voor de wettigheid of geschiktheid van het/de Product(en). Het product wordt of de producten worden niet uitgegeven, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door de vennootschappen. DE VENNOOTSCHAPPEN GEVEN GEEN GARANTIES EN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN.

  Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® zijn gedeponeerde handelsmerken van Nasdaq, Inc. (samen met zijn gelieerdfe ondernemingen de 'vennootschappen' genoemd) die in licentie worden gegeven voor gebruik door Invesco UK Services Limited. De vennootschappen dragen geen aansprakelijkheid voor de wettigheid of geschiktheid van het/de Product(en).  Het product wordt of de producten worden niet uitgegeven, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door de vennootschappen. De vennootschappen geven geen garanties en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot het product of de producten.

  Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland,

  Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® zijn gedeponeerde handelsmerken van Nasdaq, Inc. (samen met zijn gelieerdfe ondernemingen de 'vennootschappen' genoemd) die in licentie worden gegeven voor gebruik door Invesco UK Services Limited. De vennootschappen dragen geen aansprakelijkheid voor de wettigheid of geschiktheid van het/de Product(en). Het product wordt of de producten worden niet uitgegeven, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door de vennootschappen. DE VENNOOTSCHAPPEN GEVEN GEEN GARANTIES EN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN.

  België: Bijgevolg mag deze marketingcommunicatie niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden doorgegeven aan andere beleggers in België.

  Zwitserland: De vertegenwoordiger en betaalagent voor de compartimenten van Invesco Markets plc en Invesco Markets II plc in Zwitserland is BNP Paribas Securities Services, Parijs, succursale de Zürich, Selnaustrasse. De ETF's zijn gevestigd in Ierland.

  Duitsland: Duitse beleggers kunnen de aanbiedingsdocumenten kosteloos op papier of in elektronische vorm verkrijgen bij de emittent of bij de Duitse informatieagent (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland).

  De publicatie van het supplement in Italië houdt geen oordeel in van CONSOB op een investering in een product. De lijst van in Italië genoteerde producten en de aanbiedingsdocumenten en het supplement van elk product zijn te vinden: (i) op etf.invesco.com (samen met het gecontroleerde jaarverslag en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen); en (ii) op de website van de Italiaanse beurs borsaitaliana.it.

  Israël: Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, Verenigd Koninkrijk  Er is geen actie ondernomen of zal worden ondernomen in Israël die dit zou toestaan een openbare aanbieding van het Fonds of verspreiding van dit document aan de publiek in Israël. Dit Fonds is niet goedgekeurd door Israel Securities Autoriteit (de ISA). Dienovereenkomstig zal het Fonds in Israël alleen worden verkocht aan een belegger van het type vermeld in het Eerste Schema bij de Israëlische effecten Law, 1968, die schriftelijk heeft bevestigd dat het binnen een van de categorieën die daarin worden vermeld (vergezeld van externe bevestiging waarin: dit vereist is volgens de ISA-richtlijnen), dat het zich bewust is van de implicaties om als een dergelijke investeerder te worden beschouwd en daarmee instemt, en verder: dat het Fonds voor eigen rekening wordt aangekocht en niet voor de doel van wederverkoop of distributie. Dit document mag niet worden gereproduceerd of voor enig ander doel worden gebruikt, noch aan een andere persoon worden verstrekt dan degenen aan wie kopieën zijn verzonden. Niets in dit document moet worden beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsmarketing als: gedefinieerd in de Regeling Beleggingsadvies, Beleggingsmarketing en Wet op portefeuillebeheer, 1995 (“de Wet op Beleggingsadvies”). Investeerders worden aangemoedigd om deskundig beleggingsadvies in te winnen bij een plaatselijk gelicentieerde beleggingsadviseur voordat u een belegging doet. Invesco Ltd noch zijn dochterondernemingen hebben een licentie onder de wet op het beleggingsadvies en beschikt niet over de verzekeringen die vereist zijn voor een licentiehouder in die zin. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om andere effecten of fondseenheden te kopen dan het hierbij aangeboden fonds, het vormt evenmin een aanbod om te verkopen of een uitnodiging tot een aanbod om te kopen van een persoon of personen in een staat of ander rechtsgebied waarin: een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn, of waarbij de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek niet gekwalificeerd is om dit te doen, of aan een persoon of personen aan wie het onwettig is om een ​​dergelijk aanbod of verzoek te doen.

  EMEA 2406524/2022