Beleggingsmogelijkheden via multi asset oplossingen
Mogelijkheden

Multi asset management

Onze multi asset teams combineren diversificatie met robuust risicobeheer met het oog op een consistenter voor risico's gecorrigeerd rendement.

Bekijk onze mogelijkheden via multi asset oplossingen

Verregaande expertise, gerichte oplossingen

Als een van de grootste vermogensbeheerders in de wereld beschikken wij over expertise in aandelen, obligaties, valuta's, grondstoffen en alternatieve beleggingen.

Onze multi asset teams maken gebruik van het netwerk van meer dan 800 beleggingsprofessionals waarop Invesco kan bogen. Zij delen kennis met beleggingsteams over de hele wereld en krijgen zo waardevolle inzichten in de lokale markten. De teamleden hebben tientallen jaren ervaring in de sector en beheren samen meer dan EUR 76 miljard voor onze klanten.

Laatste multi-asset inzichten

Risicokapitaal. De onderstaande fondsen kunnen onderhevig zijn aan kredietrisico, renterisico, derivatenrisico, renterisico, grondstoffenrisico,  lager kredietkwaliteitsrisico op Chinese effecten, risico op distressed securities, risico op voorwaardelijke converteerbare obligaties. risico van dynamische activaspreiding, en het gedeeltelijke risico van opkomende markten. Daar kunnen bijkomende risico's aan verbonden zijn. ESG-fondsen kunnen afzien van bepaalde beleggingskansen. Zie de  beleggingsrisico's voor meer informatie.
Elke investeringsbeslissing moet rekening houden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Voor duurzaamheidsaspecten verwijzen wij u naar SICAV/Zodiac: https://www.invescomanagementcompany.lu.

Beschreven expertise

Product

Invesco Sustainable Allocation Fund

Evenwichtige kansen/risico's door tactische asset allocatie en door een duurzame beleggingsaanpak.
success failure

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Laat het ons weten via dit formulier. Een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Uw contactgegevens.

Als u contact met ons opneemt, verzamelen we mogelijk data over u die worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetten en regelgevingen. In onze privacyverklaring vindt u terug hoe we die gegevens gebruiken en beschermen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Neem contact met ons op om Invesco multi asset te bespreken
Lees meer over ons assortiment en hoe wij u kunnen helpen.

Beleggingsrisico's

 • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen. Dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen. De kans bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

  Raadpleeg de juridische documenten voor volledige informatie over risico's.  Invesco Pan European High Income Fund


  Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren. Het fonds maakt voor beleggingsdoeleinden gebruik van derivaten (complexe instrumenten), wat kan leiden tot een aanzienlijke hefboom voor het fonds en grote schommelingen in de waarde van het fonds.

   

  Beleggingen in schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit kunnen tot grote schommelingen in de waarde van het fonds leiden. Het fonds kan beleggen in noodlijdende effecten met een aanzienlijk risico van kapitaalverlies. Het fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat tot een aanzienlijk risico van kapitaalverlies kan leiden afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen. Het fonds kan dynamisch beleggen in verschillende activa/vermogenscategorieën, wat periodieke wijzigingen in het risicoprofiel, ondermaatse prestaties en/of hogere transactiekosten kan veroorzaken.

   

  Invesco Global Income Fund

   

  Beleggingen in schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit kunnen tot grote schommelingen in de waarde van het fonds leiden.

   

  Het fonds kan beleggen in noodlijdende effecten met een aanzienlijk risico van kapitaalverlies.

   

  Gedeeltelijk opkomende markten:
   

  Aangezien een deel van het Fonds blootgesteld kan zijn aan minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn grote schommelingen in de waarde van het Fonds te accepteren.
   

  Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren.
   

  Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen.

   

  Invesco Sustainable Allocation Fund
   

  Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen.
   

  Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren.
   

  Het fonds kan dynamisch beleggen in verschillende activa/vermogenscategorieën, wat periodieke wijzigingen in het risicoprofiel, ondermaatse prestaties en/of hogere transactiekosten kan veroorzaken.
   

  Het fonds beoogt te beleggen in effecten van emittenten die hun ESG-blootstelling (ecologische, sociale en governanceblootstelling) beter beheren dan hun sectorgenoten. Dat kan gevolgen hebben voor de blootstelling van het fonds aan bepaalde emittenten en ertoe leiden dat het fonds afziet van bepaalde beleggingsmogelijkheden. Het fonds kan anders presteren dan andere fondsen en dus ook slechter presteren dan andere fondsen die niet beleggen in effecten van emittenten op basis van een ESG-rating.

   

  Invesco Global Targeted Returns Fund

   

  Aangezien het fonds deels blootgesteld kan zijn aan minder ontwikkelde landen, moet u grote schommelingen in de waarde van het fonds kunnen aanvaarden.

  Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen.

  Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren.

  Het fonds maakt voor beleggingsdoeleinden gebruik van derivaten (complexe instrumenten), wat kan leiden tot een aanzienlijke hefboom voor het fonds en grote schommelingen in de waarde van het fonds.

  Het fonds kan beleggen in noodlijdende effecten met een aanzienlijk risico van kapitaalverlies.

  Het fonds kan beleggen in bepaalde in China genoteerde effecten, waarvoor aanzienlijke wettelijke beperkingen kunnen gelden die de liquiditeit en/of de beleggingsprestaties van het fonds kunnen beïnvloeden.

  Beleggingen in instrumenten die blootstelling aan grondstoffen bieden, worden over het algemeen als zeer risicovol beschouwd, wat kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds.

  Aangezien een deel van het fonds blootgesteld kan zijn aan minder ontwikkelde landen, moet u bereid zijn grote schommelingen in de waarde van het fonds te aanvaarden.

Belangrijke informatie

 • Alle informatie wordt verstrekt per 30 september 2022 en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

  Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als een aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of te verkopen. Wettelijke vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als enig verbod op handel vóór publicatie.

   

  Indien personen of de onderneming een opinie hebben uitgedrukt, zijn die gebaseerd op de actuele marktsituatie, kunnen die verschillen van de opinie van andere beleggingsdeskundigen en kunnen die veranderen zonder voorafgaande kennisgeving en mogen die niet als beleggingsadvies worden beschouwd.

   

  Dit materiaal mag niet als financieel advies worden beschouwd. Wie interesse heeft in producten, moet zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in het land waarvan hij of zij onderdaan, inwoner of verblijfhouder is; (ii) eventuele valutacontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen.

   

  Voor de recentste informatie over onze strategieën verwijzen wij naar de relevante essentiële informatiedocumenten, aanvullende informatiedocumenten, jaar- en halfjaarverslagen en het prospectus van de relevante strategie en specifieke aandelenklassen, die u op onze website kunt vinden.

  Raadpleeg voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's de aandelenklasse-specifieke documenten met essentiële informatie/documenten met essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in de plaatselijke taal), de jaarlijkse of tussentijdse verslagen, het prospectus en de samenstellende documenten, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de beleggersrechten is beschikbaar in het Engels op www.invescomanagementcompany.lu en . De beheermaatschappij kan de marketingovereenkomsten www.invescomanagementcompany.ie beëindigen. 

  De fondsen zijn gevestigd in Luxemburg.