Group of Asian businesspeople looking at city skyline

Ontdek het Invesco Emerging Markets Equity Fund

Een actief beheerd fonds dat niet wordt beperkt door een benchmark. Wij vinden kansen in niet-geliefde delen van de markt en onze portefeuille bestaat uit ongeveer 50 van onze beste ideeën.

Kansen benutten in wereldwijde emerging markets

Wij denken dat de economieën van emerging markets gaan profiteren van de heropening van China. Het Chinese groeibeleid, de intra-Aziatische handel en het toerisme zouden de binnenlandse vraag in de rest van Azië moeten ondersteunen. We verwachten dat de emerging markets bij een wereldwijde vertraging minder kwetsbaar zullen zijn.

Onze beleggingsfilosofie

Wij begrijpen de bedrijven waar we in investeren en betalen er niet te veel voor. We proberen te profiteren van marktinefficiënties door middel van fundamentele analyses om de werkelijke waarde van een aandeel te bepalen. 

Waarom dit fonds?

Als actieve beleggers hebben wij een tegendraadse aanpak. Wij gaan niet uit van de consensus, maar richten ons juist op tijdelijk minder geliefde delen van de markt om op zoek te gaan naar nieuwe ideeën. De markten reageren vaak te sterk op kortetermijnnieuws en hechten te veel belang aan actuele trends. Wij proberen te profiteren van deze marktinefficiënties. 

Kopen bij lagere waarderingen leidt tot betere latere rendementen voor beleggers. Wij kopen ondergewaardeerde aandelen die ver onder hun reële waarde worden verhandeld. We maken gebruik van fundamentele analyses, gericht op balansgezondheid, winstgevendheid, kasstroomdynamiek en boekhoudkundige kwaliteit om een idee te krijgen van de reële waarde van een bedrijf en de toekomstige winstgroei.

Wij zijn van mening dat aandelenmarkten degenen belonen die een langetermijnvisie kunnen hanteren. Wij streven naar een rendement met dubbele cijfers op jaarbasis voor elk aandeel dat we kopen om de markt te verslaan en denken dat de aandelenkoersen na verloop van tijd de fundamentele waarden zullen weerspiegelen1. Ga voor KID's/KIID's en factsheets naar de Invesco Markets Equity Fund-productpagina.

De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa. 

Beleggingsrisico's

  • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten.   De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Aangezien het fonds voor een groot deel belegt in minder ontwikkelde landen, moet u aanzienlijk grote schommelingen in de waarde van het fonds kunnen aanvaarden. Het fonds kan beleggen in bepaalde effecten die genoteerd staan in China, wat aanzienlijke reglementaire beperkingen met zich kan meebrengen die een invloed kunnen hebben op de liquiditeit en/of het beleggingsrendement van het fonds.

Wij zijn optimistisch over de rendementsvooruitzichten voor aandelen uit emerging markets.

William Lam, fund manager

Fondsfeiten

Het team belegt al meer dan 20 jaar met succes in aandelen uit Aziatische en emerging markets. Vandaag de dag hebben Asian & Emerging Market Equity-strategieën van het team samen >€ 9 mldaan vermogen onder beheer.

Veelgestelde vragen

De heropening van China belooft veel goeds voor de emerging markets. Ongeveer 60% van China's handel vindt plaats binnen Azië, terwijl uit gegevens van Ctrip blijkt dat Chinese toeristen 20% van de internationale toeristische uitgaven vertegenwoordigen. Deze factoren zouden de binnenlandse vraag in de rest van Azië moeten ondersteunen.

De waarderingen zijn aanzienlijk lager dan in veel ontwikkelde markten, vooral na de zorgen over de blokkades in China en de zorgen dat het land zijn groeidoelstellingen zou opgeven. We denken dat de emerging markets bij een wereldwijde vertraging minder kwetsbaar zullen zijn.

Van Aziatische economieën zoals Thailand, Taiwan en Korea wordt verwacht dat ze zullen profiteren van bepaalde gedragsveranderingen na COVID-19. Technologie- en internetbedrijven hebben hierdoor een impuls gekregen.

De inflatie in Azië is lager dan in de VS en Europa. De macro-economische omstandigheden in eigen land zouden in 2023 grotendeels stabiel moeten blijven. Veel emerging market-landen bevinden zich in een vroeg stadium van de economische cyclus, de inkomens zijn gestegen en de consumentenvraag neemt toe.

U kunt beleggen in de Aziatische en opkomende aandelenmarkten door te beleggen in actief beheerde beleggingsfondsen of beursgenoteerde fondsen (ETF's). Invesco heeft een groot aanbod van actief beheerde fondsen en ETF’s.

success failure

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Laat het ons weten via dit formulier. Een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Uw contactgegevens.

Als u contact met ons opneemt, verzamelen we mogelijk data over u die worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetten en regelgevingen. In onze privacyverklaring vindt u terug hoe we die gegevens gebruiken en beschermen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

How can we help?
Let us know clicking the button to the right, leave your details and one of our specialist team will quickly get back to you.

Footnotes

  • 1 Bron Invesco. Uitsluitend ter illustratie. Er bestaat geen garantie dat deze prestatiedoelstelling wordt gehaald.

Important information

  • Gegevens per 28/02/2023 tenzij anders vermeld. Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van investeringen/aanbevelingen voor beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten.

    Wanneer individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden, kunnen ze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij naar de specifieke essentiële-informatiedocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de jaar- of halfjaarverslagen, het prospectus en de samenstellende documenten van de aandelenklasse, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van de beleggers in het Engels vindt u op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. Dit is geen uitnodiging om in te schrijven op aandelen in het fonds en dient slechts ter informatie, en mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit vormt geen aanbod of verzoek van iemand in een rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod niet is toegestaan of aan een persoon aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Personen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van het fonds moeten zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of domicilie; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen. Net als bij alle beleggingen, zijn ook hier risico's aan verbonden. Dit document wordt uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Invesco verschaft vermogensbeheerdiensten in overeenstemming met de relevante lokale wetgeving en regels. Het fonds is alleen beschikbaar in rechtsgebieden waar promotie en verkoop is toegestaan. Niet alle aandelenklassen van dit fonds zijn mogelijk in alle rechtsgebieden openbaar te koop en niet alle aandelenklassen zijn hetzelfde, noch passen ze noodzakelijkerwijs bij elke belegger De vergoedingsstructuur en de minimumbelegging kunnen variëren afhankelijk van de gekozen aandelenklasse Raadpleeg de meest recente versie van het fondsprospectus met betrekking tot de criteria voor de afzonderlijke aandelenklassen en neem contact op met uw lokale Invesco-kantoor voor meer informatie over de status van de fondsregistratie in uw rechtsgebied.

    EMEA2791478/2023