Structurele trends en thematisch beleggen

Geef de toekomst vorm: verken de katalysatoren voor verandering

Thematisch beleggen met Invesco

Geef vorm aan de toekomst. De wereld verandert sneller dan ooit tevoren, om in te kunnen spelen op de krachtige trends van de toekomst zijn veel beleggers thematische oplossingen aan het verkennen.

Een themafonds belegt in ondernemingen die een positieve band hebben met een langetermijntrend of -transitie. Die aanpak beperkt het concentratierisico van beleggingen in individuele ondernemingen en biedt tegelijk een preciezere blootstelling aan het thema in vergelijking met beleggingen in traditionele sectoren. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit waar een bedrijf gevestigd is of in welke sector het toevallig is ingedeeld. Hoewel een thema zowat elke trend kan omvatten die u zich maar kunt indenken, zijn de succesvolste doorgaans duidelijk definieerbaar, belegbaar en gericht op de lange termijn en genereren ze ook inkomsten.

Een gediversifieerde portefeuille omvat meestal zowel kern- als niet-kernparticipaties, en themafondsen behoren tot die laatste categorie. Omdat themafondsen geconcentreerder zijn en gerichter werken in vergelijking met brede indexfondsen, zijn zij doorgaans ook volatieler, vooral op kortere termijn. Op langere termijn kunnen zij echter wel beter de evolutie van het thema volgen. Ze worden vaak als gedifferentieerdere, minder gecorreleerde rendementsbron gezien. Sommige beleggers kunnen ze gebruiken als strategische posities naast de kernparticipaties in hun portefeuille, waarbij traditionele sectoren tactischer worden gebruikt om zich op kortere termijn aan te passen aan de actuele marktsituatie.

Zodra een thema is vastgesteld, bestaat de volgende stap eruit na te gaan hoe dat het best toegankelijk is. Omdat heel wat thema's relatief nieuw zijn en snel evolueren, hebt u iemand nodig met expertise in dat specifieke domein om kansen en waardevolle vooruitzichten op te sporen. Die expertise kan afkomstig zijn van een van de eigen beleggingsteams van Invesco of uit een samenwerking met een gespecialiseerde indexfirma. 

Langetermijntrends benutten met ETF's van Invesco

Dit zijn enkele van de boeiendste langetermijnthema's en de manier waarop u daar toegang toe kunt krijgen via ons aanbod van ETF's en actief beheerde fondsen.

Waarom Invesco?

Het is niet gemakkelijk om beleggingsopportuniteiten te herdefiniëren in een wereld die voortdurend verandert. Bij Invesco zijn we er echter van overtuigd dat de structurele veranderingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd, de sleutel tot succes vormt. 

Als een van de grootste en toonaangevende onafhankelijke beleggingsbeheerders in de wereld* beschikt Invesco over de wereldwijde capaciteit om onze beste ideeën bij beleggers over de hele wereld te brengen. 

 

success failure

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat het ons weten met dit formulier en een van onze specialisten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe kunnen wij u helpen?

Naam en achternaam.

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij informatie over u verzamelen die volgens de geldende wet- en regelgeving als persoonsgegevens worden beschouwd. In onze privacyverklaring leest u op welke manier wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Voetnoten

 • * Vermogen onder beheer van Invesco, USD 1.555,9 miljard per 31 maart 2022

Beleggingsrisico's

 • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten.
  De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen.

  Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
  Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven. Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent, en de algemene en regionale economische en marktsituatie. Daardoor kan het fonds in waarde schommelen.

Belangrijke informatie

 • Alle informatie wordt verstrekt per 30 april 2022 en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.
  De beleggingen hebben betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in passief beheerde indexfondsen en niet in bepaalde onderliggende activa.
  Indien personen of de onderneming een opinie hebben uitgedrukt, zijn die gebaseerd op de actuele marktsituatie, kunnen die verschillen van de opinie van andere beleggingsdeskundigen en kunnen die en mogen die niet als beleggingsadvies worden beschouwd.
  Dit materiaal mag niet als financieel advies worden beschouwd. Wie interesse heeft in producten, moet zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in het land waarvan hij of zij onderdaan, inwoner of verblijfhouder is; (ii) eventuele valutacontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen.
  Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij naar de specifieke Essentiële beleggersinformatie (EBI) (beschikbaar in de lokale taal), de jaar- of halfjaarverslagen, het prospectus en de samenstellende documenten van de aandelenklasse, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers in Invesco Funds SICAV en Invesco-ETF's in het Engels vindt u op respectievelijk www.invescomanagementcompany.lu en www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.
  Participaties / aandelen van UCITS ETF's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen niet: meestal direct terugverkocht aan UCITS ETF. Beleggers moeten kopen en verkopen eenheden / aandelen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) en kan hiervoor kosten in rekening brengen. Bovendien, investeerders kan bij aankoop van participaties/aandelen meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde en kunnen bij verkoop minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde.
  Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.

  RO 2184942