Artikel

Maandrapport Global Fixed Income strategie

Terugblik op 2022, door Paul Jackson

Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s. 

Maandrapport Global Fixed Income strategie

In deze editie:

 • Macro: Zijn we er al?
 • Vooruitzichten voor de rente en valuta’s                                                              
 • Krediet: De actieve aanpak van het Global Debt Team voor ESG-beleggen in EM staatsobligaties
 • Kortom: Alle tekenen wijzen op een langere duration

Veelgestelde vragen

Of u nu op zoek bent naar inkomsten, diversificatie, kapitaalbehoud of totaalrendement: onze wereldwijde fixed income teams hebben de strategieën, de schaal en de flexibiliteit die aansluit bij uw doelstellingen in een veranderende markt.

Wij hebben meer dan 200 fixed income specialisten die beleggen in vele regio’s, beleggingsstijlen en kapitaalstructuren. Hun expertise omvat het hele fixed income spectrum, inclusief bedrijfs- en staatsobligaties en valuta’s.

 • $ 313,72 miljard aan fixed income assets onder beheer
 • +45 jaar beleggen in fixed income markten

Bron: Invesco, 31 december 2022.

Beleggingen in fixed income kunnen tal van belangrijke voordelen bieden aan beleggers:

 • Diversificatie: Het toevoegen van obligaties aan een portefeuille kan bijdragen aan diversificatie en vermindering van het totale risico, omdat obligaties zich doorgaans anders gedragen dan andere beleggingsinstrumenten, zoals aandelen.
 • Risicovermindering: Fixed income-beleggingen worden geacht minder risicovol te zijn dan aandelen, omdat de uitgever contractueel verplicht is de inkomsten te betalen en de hoofdsom op de aflossingsdatum terug te betalen. Bij een faillissement zitten fixed income-instrumenten ook hoger in de kapitaalstructuur dan aandelen. Dit betekent dat de uitgever zijn schuldverplichtingen moet nakomen voordat er voor de aandeelhouders wordt gezorgd.    
 • Liquiditeit: Veel obligaties zijn zeer liquide en kunnen gemakkelijk op de markt worden gekocht en verkocht.

Hoewel obligaties als minder risicovol worden beschouwd dan aandelen, zijn er toch enkele belangrijke zaken waar u op moet letten:

 • Renterisico: Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dit komt omdat in de nieuwe omgeving met hogere rente nieuwe obligaties zullen worden uitgegeven tegen meer aantrekkelijke voorwaarden. Beleggers die hun bestaande obligaties dan willen verkopen, zullen dat dus met korting moeten doen om te kunnen concurreren.
 • Inflatierisico: Wanneer beleggers een obligatie kopen, verplichten zij zich ertoe hun geld voor een bepaalde periode vast te leggen. Als de inflatie hoog is of tijdens de looptijd van de lening stijgt, zal de waarde van de lening worden uitgehold en zal het geld van de beleggers minder koopkracht hebben wanneer het op de aflossingsdatum wordt terugbetaald. De inflatie tast ook de koopkracht van het verdiende inkomen aan.
 • Kredietrisico: Wanneer u investeert in een bedrijf of overheid, bestaat er altijd een risico dat ze failliet gaan en de lening niet terugbetalen. Als ze in moeilijkheden komen, kunnen ze bovendien moeite hebben om de rente te betalen en hun verplichtingen niet nakomen. Beleggers in fixed income moeten een grondige kredietanalyse uitvoeren voordat ze een obligatie kopen. Op die manier kunnen ze zich ervan verzekeren dat de uitgever financieel gezond is.
 • Marktrisico: Als een belegger een obligatie niet tot de vervaldag kan aanhouden en deze op de secundaire markt moet verkopen, kunnen prijsschommelingen als gevolg van de algemene prestaties van de financiële markten tot verliezen leiden.

Gerelateerde artikelen

High-yield credit en achtergestelde obligaties: betere mogelijkheden voor inkomsten

Fixed Income

High-yield credit en achtergestelde obligaties: betere mogelijkheden voor inkomsten

Door Invesco

We delen onze scenarioanalyse om klanten te helpen in onzekere tijden. Ons basisscenario is dat de inflatie zijn piek heeft bereikt. In dat geval geven we de voorkeur aan high-yield obligaties en assets van opkomende markten. Mocht de inflatie hardnekkiger blijken te zijn, waarbij een diepere recessie mogelijk is, dan kiezen wij voor cash en staatsobligaties. Lees verder voor meer informatie en waarom wij in beide scenario’s de voorkeur geven aan investment grade obligaties.

20 maart 2023
Fixed income in 2023: Invesco's flexibele aanpak voor een onzekere markt

Fixed Income

Fixed income in 2023: Invesco's flexibele aanpak voor een onzekere markt

Door Paul Jackson

We delen onze scenarioanalyse om klanten te helpen in onzekere tijden. Ons basisscenario is dat de inflatie zijn piek heeft bereikt. In dat geval geven we de voorkeur aan hoogrentende obligaties en assets van opkomende markten. Mocht de inflatie hardnekkiger blijken te zijn, waarbij een diepere recessie mogelijk is, dan kiezen wij voor cash en staatsobligaties. Lees verder voor meer informatie en waarom wij in beide scenario’s de voorkeur geven aan obligaties van beleggingskwaliteit.

9 maart 2023

Beleggingsrisico's

 • De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. 

Belangrijke informatie

 • Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De verstrekte informatie is alleen voor illustratieve doeleinden, er mag niet op worden vertrouwd als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen.

  Waar individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden, kunnen ze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals, kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en mogen ze niet worden opgevat als beleggingsadvies.