Artikel

Maandelijkse fixed income update

Invesco monthly Fixed Income update

Rendement per vermogenscategorie in augustus

Hoewel de in- en uitstromen voor obligatie-ETF's zoals gewoonlijk in augustus beperkt waren en de meeste vastrentende vermogenscategorieën aan het einde van de maand amper rendement lieten optekenen, was er gedurende de maand heel wat beweging op de markt. Tot midden augustus waren er koopjes te doen op de staatsobligatiemarkt doordat de tienjaarsrente met 4,36% een nieuw cyclusrecord vestigde en 40 bp hoger ging dan eind juli. Dat kader verdween aan het einde van de maand als sneeuw voor de zon. De obligatiemarkten leefden op onder invloed van de teleurstellende cijfers, die erop wezen dat de economie te lijden had van de renteverhogingen uit het verleden.

Terwijl de rente op Europese staatsobligaties amper was veranderd tegen het einde van de maand, lag de Amerikaanse rente op dat moment hoger dan eind juli, met een licht negatief rendement in augustus tot gevolg. Door onzekerheid over de economische vooruitzichten zagen we over de maand ook uitdijende kredietspreads. 

Rendement per vermogenscategorie in augustus
rendement per vermogenscategorie

Bron: Bloomberg, Invesco, 31 aug. 2023

Staats- en aan de inflatie gekoppelde obligaties

De voorbije twee jaar werd de rente op staatsobligaties voornamelijk omhoog gestuwd door renteverhogingen en door de verwachting dat de centrale banken verder zouden verkrappen. Dat beïnvloedde ook de vorm van de rentecurves. Aangezien de kortetermijnrente sterker steeg dan de langetermijnrente, zagen we een omgekeerde rentecurve bij de staatsobligaties op twee tot en met tien jaar. De staatsobligaties deden het dus niet zo goed tot midden augustus, maar leefden aan het einde van de maand weer sterk op. Dat was niet zozeer te danken aan de hoop op renteverhogingen, maar wel aan de gedeeltelijke normalisering van die omgekeerde rentecurve aan het begin van de maand, al vlakte de curve aan het einde van de maand opnieuw af, met wederom een sterker omgekeerde curve tot gevolg.
 

Amerikaanse staatsobligaties

Bij de terugbetalingsaankondiging in augustus bleek dat er voor elke looptijd meer nieuwe Amerikaanse staatsobligaties zouden worden uitgegeven dan verwacht. Over de maand moest er in totaal $ 15 miljard aan bijkomende Amerikaanse staatsobligaties worden verkocht. De langetermijnrente kwam onder druk te staan door onzekerheid over het formaat van de toekomstige emissies, een twijfel die mogelijk werd gevoed door het gebrek aan liquiditeit in de vakantiemaand augustus. De economische cijfers die eerder in de maand werden gepubliceerd, hadden weinig invloed op de renteverwachtingen. Hoewel de inflatiegegevens min of meer in lijn lagen met wat er was voorspeld, kwam de langetermijnrente toch verder onder druk te staan door de psychologische impact toen de algemene inflatie groeide van 3,0% tot 3,2%. Nadat de tienjaarsrente in het midden van de maand met 4,36% een nieuw cyclusrecord vestigde, leefde de markt echter op aan het einde van de maand. Het sentiment lijkt vooral aangetast door de zwakkere economische cijfers, het krimpende aantal bestellingen voor duurzame goederen en de sterke daling van het aantal beschikbare jobs en van het consumentenvertrouwen aan het einde van de maand.

Amerikaanse staatsobligaties
amerikaanse staatsobligaties

Bron: Bloomberg, Invesco, 31 aug. 2023

Europese staatsobligaties

De Europese rentemarkten volgden in augustus het voorbeeld van de staatsobligaties, waarbij de rente in eerste instantie steeg onder invloed van de groeiende spread tussen de rente op twee en op tien jaar, alvorens aan het einde van de maand nogmaals op te leven. De Italiaanse staatsobligaties bleven over de maand lichtjes achter op de Duitse, nadat eerst werd aangekondigd dat de Italiaanse banken zouden worden onderworpen aan een zogenaamde 'bofbelasting' (windfall tax) van 40%, en vervolgens dat die taks zou worden begrensd, toen duidelijk werd hoe volatiel de koersen van de Italiaanse bankaandelen in het licht van de aankondiging waren geworden.

Staatsobligaties eurozone
Staatsobligaties eurozone

Bron: Bloomberg, Invesco, 31 aug. 2023

Europese staatsobligaties
Europese staatsobligaties

Bron: Bloomberg, Invesco, per 31 mrt 2023

Britse staatsobligaties

Het parcours van de Britse staatsobligaties lag in lijn met dat van hun Amerikaanse en Europese tegenhangers. Hoewel het bbp voor het tweede kwartaal opwaarts werd bijgesteld, vielen bepaalde economische cijfers zoals die met betrekking tot de kleinhandelverkoop en de woningprijzen zwak uit, waardoor de renteverwachtingen stabiliseerden. Hoewel de consumentenprijsinflatie lichtjes hoger uitviel dan verwacht, waren de inflatiecijfers met betrekking tot de kleinhandelsprijzen (de referentie voor Britse, aan een index gekoppelde staatsobligaties) in overeenstemming met de marktvooruitzichten. De zogenaamde 'linkers' (aan de inflatie gekoppelde obligaties) konden de staatsobligaties niet bijhouden tijdens de opleving aan het einde van de maand en lieten minder rendement optekenen, met een krimp van de break-eveninflatie tot gevolg.

Britse staatsobligaties
Britse staatsobligaties

Bron: Bloomberg, Invesco, 31 aug. 2023

Let op...

... de centrale bank bespreekt de economische vooruitzichten

hoogwaardige bedrijfsobligaties

De kredietspreads op hoogwaardige bedrijfsobligaties groeiden lichtjes aan in augustus, onder meer door het gebrek aan liquiditeit in de zomerperiode en door onzekerheid over de economische vooruitzichten. De obligatie-ETF's in euro, die dit jaar tot dusver erg populair waren, zagen over de maand wezenlijke bedragen wegvloeien. Ook hun tegenhangers in GBP zagen wat geld vertrekken. De verruiming van de spread (USD +5 bp, EUR +8 bp, GBP + 6bp) heeft de verkrapping van juli evenwel slechts gedeeltelijk gecompenseerd.

Kredietspreads hoogwaardige obligaties
Hoogwaardige bedrijfsobligaties

Bron: Bloomberg, Invesco, 31 aug. 2023

Let op...

... in- en uitstroom bij ETF's

hoogrentende en achtergestelde obligaties

Niet alleen de kredietspreads van kwaliteitsobligaties, maar ook die van obligaties met lagere ratings groeiden aan in augustus. Met een spreadgroei van slechts 5 bp hielden de Amerikaanse hoogrentende obligaties het best stand. Hun parcours lag in lijn met dat van de Amerikaanse kwaliteitsobligaties, waarbij de spreads verruimden toen de rente op staatsobligaties daalde en weer verkrapten aan het einde van de maand toen de rente op staatsobligaties opnieuw opleefde. De spreads op AT1's in USD (+22 bp), hoogrentende obligaties in euro (+15 bp) en hybride bedrijfsobligaties in euro dijden evenwel sterker uit over de maand.  

Hoogrentende en achtergestelde obligaties
Hoogrentende en achtergestelde obligaties

Bron: Bloomberg, Invesco, 31 aug. 2023

Let op...

... de AT1-markt, nu de prestaties van de verwachte nieuwe emissies kunnen wijzen op risicobereidheid 

In- en uitstroom bij obligatie-ETF’s

De obligatie-ETF's kenden een rustige maand met een netto-instroom van $ 3,6 miljard, het laagste maandbedrag aan nieuwe netto-activa sinds februari. Met $ 49,9 miljard blijft de netto-instroom voor obligatie-ETF's evenwel erg sterk op jaarbasis. De in- en uitstroom in augustus wees op een gebrek aan risicobereidheid. De top vier voor de maand bestond uit staatsobligaties en cashbeheer-ETF's. Amerikaanse staatsobligaties ($ 2,1 miljard) namen de leiding, gevolgd door Europese staatsobligaties ($ 1,8 miljard) en met Britse staatsobligaties ($ 0,5 miljard) op de vierde plaats. Tussen de Europese en de Britse staatsobligaties vonden we de cashbeheer-ETF's met $ 1,6 miljard nieuwe netto-activa. Het gebrek aan risicobereidheid was ook te zien in de uitstroom van groeimarkt- ($ -0,8 miljard) en hoogrentende obligaties ($ -0,6 miljard). Hoogwaardige ETF's in euro zijn dit jaar nog steeds de categorie met de grootste instroom ($ 10,3 miljard), ondanks een stevige uitstroom ($ -0,7 miljard) in augustus.

Het gebrek aan risicobereidheid lijkt gepast in het licht van de huidige beurskoersen en de laatste economische cijfers. Op enkele specifieke uitzonderingen na hebben de aandelenmarkten het dit jaar goed gedaan en, hoewel beleggers nog steeds willen profiteren van het winstpotentieel van risicovolle activa, loont het de moeite om wat van dat risico af te dekken met vermogenscategorieën die worden beschouwd als veilige havens, zoals staatsobligaties van ontwikkelde landen. Nu de rente dichtbij de cycluspiek ligt en ook de renteverhogingen hun hoogtepunt bijna hebben bereikt, kunnen kwaliteitsobligaties weer gezond rendement bieden, met name voor het geval dat de economie minder zacht landt dan de centrale banken hopen. 

5 grootste en 5 kleinste categorieën van obligatie-ETF's in augustus 2023
5 grootste en 5 kleinste categorieën van obligatie-ETF's in augustus 2023

Bron: Bloomberg, Invesco, 31 aug. 2023

Investment risks

  • The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested.

Important information

  • This is marketing material and not financial advice. It is not intended as a recommendation to buy or sell any particular asset class, security, or strategy. Regulatory requirements that require impartiality of investment/investment strategy recommendations are therefore not applicable nor are any prohibitions to trade before publication.

    Data source Invesco/ Bloomberg as at 31 August 2023 unless otherwise stated

    Views and opinions are based on current market conditions and are subject to change.

    EMEA3099213/2023