Ontdek het Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Fixed income

Ontdek het Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

We streven naar het genereren van inkomen en groei op lange termijn, met exposure aan de diversificatievoordelen en relatieve rendementsverbetering die opkomende markten bieden.

In het kort

Rendementspotentieel

Historisch gezien hebben obligaties uit opkomende markten in lokale valuta aantrekkelijke relatieve rendementen  en toegang tot sterke overheidsbalansen opgeleverd.

Afweging tussen risico en rendement

We maken gebruik van de expertise van onze fondsbeheerders, streven naar betere prestaties dan de markt met beperking van het neerwaartse risico dat aan deze beleggingscategorie is verbonden.

Wat maakt dit fonds anders?

Geen enkele markt of regio staat op zichzelf. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met handelsrelaties en internationale betrekkingen. Daarom combineren we top-down macroanalyse met bottom-up landenonderzoek. 

Bij de ontwikkeling van onze macro-economische vooruitzichten houden we rekening met de sterke onderlinge verbindingen tussen ontwikkelde en opkomende markteconomieën om ons mondiale perspectief beter te informeren.

Op basis van deze macro-economische vooruitzichten wijzen we risico toe aan rentetarieven en valuta’s voor een beleggingshorizon van 9-18 maanden.

Senior portefeuillebeheerder Hemant Baijal legt deze aanpak verder uit in de video’s hieronder. 

De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een actief beheerd fonds en niet in bepaalde onderliggende assets.

Gelet op de relatieve volatiliteit van de activaklasse, geloven wij dat een asymmetrische aanpak van risicobeheer en risicobudget over het algemeen de beleggingservaring soepeler kan laten verlopen. 

We streven naar beperking van de volatiliteit gedurende de gehele cyclus van opkomende markten. Daarom is onze allocatie op ex-ante basis niet aan risico (volatiliteit) niet groter dan die van de benchmark en maken we gebruik van de volgende strategieën om verliezen te beperken:

  • Handhaving van een lage tracking error en hoge volatiliteit in periodes van risicobereidheid. 
  • Handhaving van een hoge tracking error en lage volatiliteit in de risicoaversie.

Als fiduciaire beheerders integreren we ESG-factoren volledig in het beleggingsproces, omdat we geloven dat ESG een belangrijk instrument is voor risicobeheer in opkomende markten.

Om een beter inzicht te krijgen in ESG-factoren hanteren we een gedegen kwalitatief en kwantitatief kader, doen we ons eigen onderzoek op locatie en werken we rechtstreeks samen met lokale experts.

Dat zijn onder meer beleidsmakers, hoge regeringsfunctionarissen, vertegenwoordigers van centrale banken, overheidsbestuurders, politici, niet-gouvernementele organisaties en vertegenwoordigers van de particuliere sector.

De grootte van posities wordt aangepast op basis van ESG-factoren, met als uitgangspunt dat financiële statistieken en waarderingen de beleggingsargumenten ondersteunen.

ESG-risico's worden ook in aanmerking genomen en actief beheerd en het fonds valt onder artikel 8 van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('Sustainable Finance Disclosure Regulation' of SFDR).

Raadpleeg de productpagina van het Invesco Emerging Markets Local Debt Fund voor essentiële beleggersinformatie en factsheets.

Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Informatie over duurzaamheidsaspecten vindt u op https://www.invescomanagementcompany.lu.

Beleggingsrisico’s

  • Voor volledige informatie over risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten. De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen. Dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren.     Aangezien het fonds voor een groot deel belegt in minder ontwikkelde landen, moet u aanzienlijk grote schommelingen in de waarde van het fonds kunnen aanvaarden.   This can involve significant regulatory constraints that may affect the liquidity and/or the investment performance of the fund. Beleggingen in schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit kunnen tot grote schommelingen in de waarde van het fonds leiden. Het fonds kan beleggen in noodlijdende effecten met een aanzienlijk risico van kapitaalverlies.

Onze aanpak in detail

Vertaling

Ik ga het hebben over onze Emerging Market Local Debt strategie, een aanbod in één sector dat is ontworpen om beter te presteren dan de JPMorgan GBI-EM-index.

De strategie is bedoeld om een beter rendement te leveren dan de index met een risico dat evenredig is met dat van de index. In de kern hanteren we een wereldwijde discretionaire macro-strategie.

Wij zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om inzicht te hebben in wereldwijde factoren om succesvol te beleggen in opkomende markten.

Onze strategie is daarom geïntegreerd in ontwikkelde markten en opkomende markten.

Om bèta in opkomende markten te begrijpen en te beheren, is het cruciaal om inzicht te krijgen in de wereldwijde economische omstandigheden, inclusief wat er gebeurt in ontwikkelde markten.

Om alfa in onze portefeuilles te genereren, geloven we dat het absoluut nodig is om de nuances te begrijpen van elke opkomende markt waarin we beleggen.

Met die visie ontwikkelen onze economen elk kwartaal een uitgebreide outlook voor al de belangrijkste landen waarin we geïnteresseerd zijn.

Daarna worden die inzichten samengevoegd in een globale visie om te bepalen wat het groeitraject is, hoe duidelijk het vooruitzicht is voor de volgende negen tot achttien maanden en welke consequenties dat heeft voor de markten.

Wij denken dat het verband tussen de groei buiten de VS en de groei in de VS, en de impact die dit heeft op de financiële omstandigheden in de VS de twee belangrijkste aanjagers van bèta in opkomende markten zijn.

Nadat onze economen het fundamentele economische scenario hebben ontwikkeld, zijn de twee portefeuillebeheerders, mijzelf en Wim Vandenhoeck, verantwoordelijk om te kijken naar het risico voor het basisscenario. Daarbij betrekken we de waarderingen om te bepalen hoeveel risico we op dat moment aan de portefeuille willen toewijzen.

Normaal gesproken is dat risico nooit hoger dan de langetermijnvolatiliteit van de onderliggende benchmark. 

Vertaling

Ons top-down discretionair macroproces is gebaseerd op het werk dat onze economen op kwartaalbasis doen.

 

Ieder kwartaal bestuderen ze grondig alle belangrijkste landen waarin we geïnteresseerd zijn. Dat geldt zowel voor ontwikkelde als voor opkomende markten.

 

We zijn ervan overtuigd dat het echt nodig is om te begrijpen wat er gebeurt in ontwikkelde markten om te begrijpen hoe risico binnen opkomende markten kan worden toegewezen.

 

Het is essentieel dat we inzicht hebben in de nuances van elke opkomende markt om te bepalen hoe we ons in die landen kunnen positioneren.

 

Onze economen nemen elk van de landen onder de loep en voegen die visies samen in een globaal perspectief.

 

Die wereldwijde visie wordt gebruikt om te bepalen wat het traject van de groei buiten de VS is ten opzichte van de groei in de VS. Daarbij kijken we ook naar de impact daarvan op de financiële omstandigheden wereldwijd, en specifiek in de VS, in de komende 9-18 maanden.

 

Wanneer we denken dat we duidelijkheid hebben over de groei en de vooruitzichten, zouden we op dat moment de grootst mogelijke hoeveelheid risico aan de portefeuille toewijzen.

 

Dat risico mag over het algemeen niet hoger zijn dan het langetermijnrisico van de onderliggende benchmark.

 

Als we vinden dat er geen duidelijkheid is en dat de groeivooruitzichten zeer onzeker zijn, met name buiten de VS, dan zouden we op dat moment zo min mogelijk risico aan de portefeuille toewijzen.

 

Na het bepalen van de risico-allocatie op het hoogste niveau, is het de taak van de portefeuillebeheerders om de waarderingen erbij te betrekken. Op die basis besluiten ze hoe dat risico zal worden verdeeld over rentetarieven en valuta.

 

Het renterisico wordt dan verder per land toegewezen, net als het valutarisico.

 

Nadat wij de allocatie per land hebben bepaald, doen we alles wat binnen onze macht ligt om die visie zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen op de markt.

 

Dat doen we door middel van de positionering op de rentecurve, de selectie van rente-instrumenten en het gebruik van derivaten voor valutaposities.

 

Dit is behoorlijk belangrijk voor onze portefeuille, omdat we doorgaans niet meer risico nemen dan de onderliggende benchmark. Daarom proberen we alle manieren te vinden om alfa aan de portefeuille toe te voegen.

 

De samenstelling van de portfolio is om die reden een belangrijk aspect van de manier waarop we de portfolio benaderen. 

Ontmoet de beheerders

Hemant Baijal en Wim Vandenhoeck zijn verantwoordelijk voor het beheer van het fonds. Ze maken deel uit van ons Global Debt Team, gevestigd in New York.

De elf beleggingsprofessionals van het team hebben een breed scala van internationale achtergronden en beleggingsexpertise, en spreken samen meer dan 20 talen.

 

Wij geloven dat obligaties uit opkomende markten in lokale valuta een gedifferentieerd potentieel bieden voor alfa en inkomen. Ze hebben zinvolle voordelen voor de diversificatie van de portfolio’s van klanten.

Hemant Baijal

Onze aanpak in detail

Vertaling

Ik ga het hebben over onze Emerging Market Local Debt strategie, een aanbod in één sector dat is ontworpen om beter te presteren dan de JPMorgan GBI-EM-index.

De strategie is bedoeld om een beter rendement te leveren dan de index met een risico dat evenredig is met dat van de index. In de kern hanteren we een wereldwijde discretionaire macro-strategie.

Wij zijn ervan overtuigd dat het essdentieel is om inzicht te hebben in wereldwijde factoren om succesvol te beleggen in opkomende markten.

Onze strategie is daarom geïntegreerd in ontwikkelde markten en opkomende markten.

Om bèta in opkomende markten te begrijpen en te beheren, is het cruciaal om inzicht te krijgen in de wereldwijde economische omstandigheden, inclusief wat er gebeurt in ontwikkelde markten.

Om alfa in onze portefeuilles te genereren, geloven we dat het absoluut nodig is om de nuances te begrijpen van elke opkomende markt waarin we beleggen.

Met die visie ontwikkelen onze economen elk kwartaal een uitgebreide outlook voor al de belangrijkste landen waarin we geïnteresseerd zijn.

Daarna worden die inzichten samengevoegd in een globale visie om te bepalen wat het groeitraject is, hoe duidelijk het vooruitzicht is voor de volgende negen tot achttien maanden en welke consequenties dat heeft voor de markten.

Wij denken dat het verband tussen de groei buiten de VS en de groei in de VS, en de impact die dit heeft op de financiële omstandigheden in de VS de twee belangrijkste aanjagers van bèta in opkomende markten zijn.

Nadat onze economen het fundamentele economische scenario hebben ontwikkeld, zijn de twee portfolio managers, mijzelf en Wim Vandenhoeck, verantwoordelijk om te kijken naar het risico voor het basisscenario. Daarbij betrekken we de waarderingen om te bepalen hoeveel risico we op dat moment aan de portefeuille willen toewijzen.

Normaal gesproken is dat risico nooit hoger dan de langetermijnvolatiliteit van de onderliggende benchmark.

Ons top-down discretionaire macroproces is gebaseerd op het werk dat onze economen op kwartaalbasis doen.

Ieder kwartaal bestuderen ze grondig al de belangrijkste landen waarin we geïnteresseerd zijn. Dat geldt zowel voor ontwikkelde als voor opkomende markten.

We zijn ervan overtuigd dat het echt nodig is om te begrijpen wat er gebeurt in ontwikkelde markten om te begrijpen hoe risico binnen opkomende markten kan worden toegewezen.

Het is essentieel dat we inzicht hebben in de nuances van elke opkomende markt om te bepalen hoe we ons in die landen kunnen positioneren.

Vertaling

Onze economen nemen elk van de landen onder de loep en voegen die visies samen in een globaal perspectief.

Die wereldwijde visie wordt gebruikt om te bepalen wat het traject van de groei buiten de VS is ten opzichte van de groei in de VS. Daarbij kijken we ook naar de impact daarvan op de financiële omstandigheden wereldwijd, en specifiek in de VS, in de komende 9-18 maanden.

Wanneer we denken dat we duidelijkheid hebben over de groei en de vooruitzichten, zouden we op dat moment de grootst mogelijke hoeveelheid risico aan de portefeuille toewijzen.

Dat risico mag over het algemeen niet hoger zijn dan het langetermijnrisico van de onderliggende benchmark.

Als we vinden dat er geen duidelijkheid is en dat de groeivooruitzichten zeer onzeker zijn, met name buiten de VS, dan zouden we op dat moment zo min mogelijk risico aan de portefeuille toewijzen.

Na het bepalen van de risico-allocatie op het hoogste niveau, is het de taak van de portfolio managers om de waarderingen erbij te betrekken. Op die basis besluiten ze hoe dat risico zal worden verdeeld over rentetarieven en valuta.

Het renterisico wordt dan verder per land toegewezen, net als het valutarisico.

Wanneer we de allocatie per land hebben bepaald, doen we alles wat we kunnen om die visie zo goed mogelijk ten uitvoer te leggen op de markt.

Dat doen we door middel van de positionering op de rentecurve, de selectie van rente-instrumenten en het gebruik van derivaten voor valutaposities.

Dit is behoorlijk belangrijk voor onze portefeuille, omdat we doorgaans niet meer risico nemen dan de onderliggende benchmark. Daarom proberen we alle manieren te vinden om alfa aan de portefeuille toe te voegen.

De samenstelling van de portfolio is om die reden een belangrijk aspect van de manier waarop we de portfolio benaderen.

Fondsfeiten

Het Global Debt Team houdt zich al sinds medio jaren 1990 bezig met portefeuillebeheer. Momenteel heeft het team  6 miljard USD aan vermogen onder beheer wereldwijd, waarvan  2,5 miljard USD in strategieën voor in lokale valuta luidende fondsen voor opkomende markten.

success failure

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Laat het ons weten via dit formulier. Een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Uw contactgegevens.

Als u contact met ons opneemt, verzamelen we mogelijk data over u die worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetten en regelgevingen. In onze privacyverklaring vindt u terug hoe we die gegevens gebruiken en beschermen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Hoe kunnen wij u helpen?
Laat het ons graag weten. Klik op de knop aan de rechterkant en vul uw gegevens in. Een van onze specialisten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Veelgestelde vragen

De brede fixed income markten zijn in 2022 gedaald. Met name obligaties uit opkomende markten (Emerging Market Debt) leden onder een een van de grootste verkoopgolven sinds de jaren negentig, ook al zijn de bottom-up fundamentals relatief gezond. Op dit moment denken we dat er aanzienlijke waarde in opkomende markten is gecreëerd, en dat dit potentieel gezien een aantrekkelijk instappunt biedt voor beleggers met een langetermijnperspectief.

Emerging Market Debt omvat obligaties die worden uitgegeven door landen met opkomende economieën en door bedrijven in die landen. Deze obligaties kunnen zowel in lokale als harde valuta luiden.

Obligaties in lokale valuta zijn schuldbewijzen die worden uitgegeven door overheden of bedrijven in hun lokale valuta. De drivers van het rendement zijn afkomstig van lokale rendementen, kapitaalgroei (veranderingen in rentecurve of kredietwaardigheid) en valuta. Landen kunnen zich in verschillende fasen van de economische cyclus bevinden. Het is dus mogelijk dat rentetarieven en rendementen niet gecorreleerd zijn aan die in ontwikkelde markten. Gezien de aanhoudende groei zijn obligaties in lokale valuta doorgaans meer liquide dan obligaties in harde valuta. En er zijn steeds meer markten met belegbare/liquide lokale obligatiemarkten die toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers.

Obligaties in harde valuta zijn schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven in een andere valuta. Dat is meestal de munt van een ontwikkelde markt, zoals de USD of euro. Veel lage inkomenslanden met een zwakkere economie, de zogenaamde "frontiermarkten", worden gestimuleerd om obligaties in harde valuta uit te geven omdat ze daarmee meer buitenlandse investeringen aan kunnen trekken (die als minder riskant worden beschouwd als ze zijn uitgegeven als in USD of euro) dan schuldpapier in hun lokale valuta.

U kunt beleggen in Emerging Market Debt door te beleggen in actief beheerde beleggingsfondsen of beursgenoteerde fondsen (ETF's). Invesco heeft een groot aanbod van actief beheerde fondsen en ETF’s.

Belangrijke informatie

  • Data as at 29/02/2024, unless otherwise stated. Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig.​ Voor informatie over onze fondsen en de relevante risico's kunt u de documenten met essentiële informatie/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en het prospectus (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans) en de financiële rapporten raadplegen, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. Niet alle aandelenklassen van dit fonds zijn mogelijk in alle rechtsgebieden openbaar te koop en niet alle aandelenklassen zijn hetzelfde, noch passen ze noodzakelijkerwijs bij elke belegger

    EMEA3639973/2024