Fixed. With flexible solutions.

Beleggen in fixed income

Bij Invesco staat flexibiliteit centraal. Ons brede aanbod aan fixed income mogelijkheden stelt beleggers in staat hun voorkeuren te veranderen naarmate de markten evolueren.

success failure

Sign up to receive more on the Fixed Income topics you’re interested in

Let us know your preferences to receive insights and ideas on the themes, strategies and products of most interest to you.

Sign up to receive more on the Fixed Income topics you’re interested in
Please make a selection.

When you interact with us, we may collect information about you which constitutes personal data under applicable laws and regulations. Our privacy notice explains how we use and protect your personal data.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Beleggingsrisico's

  • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen.

    Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, dus de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen.

Belangrijke informatie

  • Alle informatie wordt verstrekt per 31 december 2022 en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

    Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De verstrekte informatie is alleen voor illustratieve doeleinden, er mag niet op worden vertrouwd als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen.

    Waar individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden, kunnen ze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals, kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en mogen ze niet worden opgevat als beleggingsadvies.

    EMEA 2736500 (2023)